Gmina w budowie - w naszym samorządzie dużo się dzieje

10

Wraz z początkiem drugiej połowy roku w naszej gminie rozpoczął się intensywny czas remontów. Niemal równocześnie ruszyły prace przy przebudowie dróg gminnych, sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach wraz z pomieszczeniami Gminnego Ośrodka Kultury oraz strefy rekreacyjnej przy SP nr 2 w Spytkowicach.

Wśród remontowanych dróg gminnych znalazły się: ul. Bożego Ciała, ul. Nowa, ul. Spadzista w Spytkowicach, ul. Jutrzenki w Ryczowie oraz ul. Piotra i Pawła w Miejscu. Realizacja inwestycji polega m.in. na robotach pomiarowych, cięciu nawierzchni asfaltowej wraz z jej rozbiórką oraz frezowaniu nawierzchni. Ponadto wykonane zostanie profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy tłuczniem lub wyrównanie istniejącej, a także wykonanie warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej oraz poboczy.

Remont Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach ruszył zaraz po podpisaniu stosownej umowy. Inwestycja ta polega na remoncie ścian działowych wewnętrznych, wymianie ściennej okładziny oraz stolarki wewnętrznej, remont posadzek i schodów oraz warstw podposadzkowych. Ponadto przewiduje się wymianę instalacji: wodnej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i osprzętem, instalacji elektrycznej oraz instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. Projekt zakłada również remont pochylni, montaż platformy dla niepełnosprawnych oraz wymieniony wyżej montaż systemów audio, oświetlenia i infrastruktury scenicznej.

Prace trwają także przy SP nr 2 w Spytkowicach, gdzie powstaje strefa rekreacyjna, z której korzystać będą mogli zarówno najmłodsi, jak i nieco starsi Mieszkańcy Spytkowic. W ramach zadania przewiduje się rozbudowę boiska wielofunkcyjnego oraz budowę obiektów małej architektury służących do rekreacji codziennej w miejscu publicznym, słupów oświetleniowych z instalacją elektryczną zasilającą z rozdzielnią iluminacji zewnętrznej, a także ogrodzenie boiska, wykonanie drenażu oraz rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przyłącza gazowego.

Po rekordowym, w zakresie wydatków inwestycyjnych, roku 2018, rok bieżący wygląda pod tym kątem równie obiecująco. Całkowita wartość rozpoczętych w lipcu prac wyniesie ponad 3 mln złotych. Warto podkreślić, że połowa tej kwoty, pokryta zostanie z pozyskanych środków zewnętrznych. Z niecierpliwością czekamy na końcowe efekty prowadzonych inwestycji.

 

[g=Gmina-w-budowie-lipiec-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup