Gminne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

149

Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych dla każdego Polaka. Obchodzimy go corocznie 11 listopada, dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli. Tegoroczne uroczystości miały bardzo szczególny charakter, albowiem w 2018 roku przypadła 100. rocznica tego historycznego wydarzenia.

Te niezwykłe obchody celebrowaliśmy w Ryczowie. Rozpoczęły się one przemarszem Mieszkańców spod Wiejskiego Domu Kultury do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się Msza święta pod przewodnictwem ks. Adama Ogiegły - proboszcza parafii, w trakcie której kazanie wygłosił ks. prof. Jan Szczepaniak.

Po zakończeniu liturgii korowód udał się na Centrum Sportu i Rekreacji, gdzie powstał pomnik poświęcony mieszkańcom Ryczowa walczącym na przestrzeni dziejów o wolną i niepodległą Polskę. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, jego uroczystego odsłonięcia dokonali Wójt Gminy Mariusz Krystian oraz Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski. Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział m.in.: „W dniu dzisiejszym, jakże zresztą wyjątkowym, podczas obchodów 100-lecia polskiej niepodległości, w sposób symboliczny, zakończony został proces budowy Centrum Sportu i Rekreacji. To miejsce od początku miało pomagać w spełnianiu ważnych dla naszej społeczności zadań. Jednym z nich jest pamięć. Bez pamięci żaden naród nie ma przyszłości. Jej podtrzymywanie jest zadaniem nas, którym przekazano to wielkie dziedzictwo, jakiemu na imię Polska. Jest czymś szczególnym, że dzisiejsze odsłonięcie i poświęcenie tego pomnika odbywa się w roku 100-lecia niepodległości Polski. Do dnia dzisiejszego nie było w Ryczowie miejsca, które oddawałoby hołd tym, którzy na przestrzeni dziejów walczyli, poświęcając często swoje życie i zdrowie, za wolną i niepodległą Polskę. To miejsce, oddaje im wszystkim należną cześć”. Wójt dodał również: „Wolność nie jest dana raz na zawsze. Jako społeczność gminy, musimy o tym pamiętać, jeśli nie chcemy, aby kolejne pokolenia Polaków, z bronią w ręku, musiały o tę wolność walczyć”. Po przemówieniu pod pomnikiem wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele naszego samorządu, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie, organizacje społeczne działające na terenie gminy Spytkowice oraz delegacja partnerskiej gminy Naours, która zaszczyciła nas swoją obecnością podczas tych jubileuszowych obchodów.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Wiejskim Domu Kultury. Na początek swoje duże umiejętności zaprezentowała Orkiestra Symfoniczna z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach pod dyrekcją Piotra Kiełbińskiego. Występ Orkiestry został przyjęty owacyjnymi brawami. Następnie nadszedł czas na okolicznościowe przemówienia. Pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który mówił: „Dziś po stu latach chylimy czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń. Dziękujemy za ofiarę i trud kilku pokoleń naszych rodaków. Pamiętajmy więc o tych bohaterach Narodu Polskiego z powstania listopadowego, czy styczniowego, o bohaterach wszystkich walk niepodległościowych z I i II wojny światowej. Tu i teraz trzeba powiedzieć, że Ich bohaterska śmierć, wpisuje się w ciąg wydarzeń prowadzących do odzyskiwania niepodległości. Zróbmy wszystko, aby 11 listopada był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego Polaka. Jest to przecież dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny. Celebrujmy go, by stał się prawdziwym świętem, a motywem przewodnim uroczystości niech będzie porozumienie – ponad wszelkimi podziałami w imię dobra Narodu”. Następnie wykład naukowy wygłosił dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który zaznaczył: „100 lat temu, kiedy powstawała niepodległa, suwerenna Polska, na polach I wojny światowej, na wielu frontach, walczyli mieszkańcy gminy Spytkowice. Od lipca 1914 roku, kiedy trwała rekrutacja do CK armii austriackiej wielu mieszkańców Ryczowa działało już w wielu strukturach niepodległościowych, patriotycznych stworzonych w Galicji pod auspicjami Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego m.in. w Związku Strzeleckim, drużynach strzeleckich i wielu innych paramilitarnych organizacjach. Zasługa zawiązania tych organizacji (...) spoczywała w rękach miejscowego nauczycielstwa”.

Po zakończeniu przemówień rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Gminy Spytkowice, w trakcie której, zgodnie z tradycją, nastąpiło wręczenie nagród uczniom z terenu naszej gminy, którzy osiągnęli sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych, na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. W tym roku nagrodzonych zostało 17 uczniów i absolwentów placówek oświatowych z terenu gminy. Ponadto zostały ogłoszone wyniki konkursu zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury. Podczas sesji Wójt złożył także podziękowania Radnym Rady Gminy mijającej kadencji.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Mieszkańców, którzy wzięli udział w uroczystości. Wasza obecność była wspaniałym przejawem patriotyzmu i dopełnieniem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Niech żyje wolna i niepodległa Polska!

 

[g=Gminne-obchody-swieta-niepodleglosci-2018=6]

 

foto galeria

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup