Intensywne półrocze Sołtysów

1

Koniec roku to czas różnego rodzaju podsumowań. Tym razem „na tapetę” trafiło wydatkowanie przez Sołtysów środków z tzw. rezerwy sołeckiej. Rezerwa sołecka to część budżetu gminy, którą rozporządzają według własnego uznania, realizując tym samym najpilniejsze potrzeby swoich Mieszkańców.

Spytkowice
Pani Sołtys ze Spytkowic przekazała środki finansowe na remont drogi rolniczej łączącej ul. Wiślaną z ul. Lipową w Lipowej, który został zrealizowany również przy udziale funduszy z budżetu gminy. Dzięki temu powstał bardzo ładny odcinek ścieżki, mogący służyć także rowerzystom i spacerowiczom. Za środki z rezerwy sołeckiej utwardzono także ul. Zacisze oraz drugą część ul. Szkolnej. Ponadto udrożniono rów przy ul. Wiślanej, zamontowano korytka na jego kontynuacji przy ul. Polnej oraz dokonano czyszczenia rowów na terenie całego sołectwa.

Ryczów
Sołtys Ryczowa zdecydowaną część środków przeznaczył na remont dróg dojazdowych do posesji oraz utwardzenie placu przy ZSP w Ryczowie. Część funduszy została wydatkowana na zabezpieczenie skarpy na łączniku ul. Sadowej z ul. Jana Pawła II, malowanie przystanków oraz organizację XXI Dożynek Województwa Małopolskiego. Ponadto pracownicy interwencyjni, będący w dyspozycji Sołtysa, wykosili i wycięli samosiejki rosnące na odcinku blisko 1 km za domami przy ulicy Piwnej.

Bachowice
W Bachowicach Sołtys przeznaczył środki na remont dróg dojazdowych do posesji. Ponadto, przy wsparciu gminy, udało się wyremontować drogę prowadzącą do ujęcia wody oraz drogę przez las, łączącą ul. Kaniów z drogą powiatową nr 1772K w Zygodowicach. Dzięki środkom z rezerwy sołeckiej udało się także utwardzić pobocza za pomocą remontera oraz założyć jumby betonowe zabezpieczające rów przy ul. Na Wzgórzach. Ponadto, dzięki pracy pracowników interwencyjnych, założono 80 metrów rur odwadniających przy ul. Górki.

Miejsce
Sołtys Miejsca w większości przeznaczył środki na wyczyszczenie blisko kilometra zamulonych rowów oraz utwardzenie drogi dojazdowej do potoku Jezioro. Ponadto w ramach rezerwy sołeckiej wymalowano stary i zaniedbany przystanek w tzw. „drugim Miejscu”, a także zamontowano nowe kosze na śmieci.

Półwieś
Sołtys Półwsi po wykonaniu w pierwszym półroczu odwodnienia ul. Kolejowej, tym razem przekazał środki na remont odwodnienia ul. Górnej. Ponadto uporządkowano i utwardzono działkę przy ul. Mostowej oraz dofinansowano działalność miejscowej straży pożarnej. Dzięki zaangażowaniu pracowników interwencyjnych udało się również wyczyścić kraty ściekowe, wykosić krzewy i samosiejki oraz wyczyścić ponad kilometr rowów na terenie całego sołectwa.

Lipowa
Rada Sołecka wsi Lipowa środki będące w jej dyspozycji przeznaczyła na remont pokrycia dachowego na budynku sąsiadującym z Wiejskim Domem Kultury w Lipowej. Dzięki współfinansowaniu inwestycji z budżetu gminy wykonano roboty rozbiórkowe, izolację cieplną stropodachu oraz montaż nowego pokrycia dachowego. Zamontowane także nowe orynnowanie.

Intensywna praca Sołtysów pozwoliła zrealizować wiele prac inwestycyjnych na terenie każdego sołectwa. Dzięki współpracy z Wójtem Gminy, udało się rozwiązać najbardziej palące problemy lokalnej społeczności, bo to właśnie przy udziale środków z budżetu gminy, zakres przeprowadzonych robót był jeszcze bardziej imponujący.

 

[g=Prace-soltysow-grudzien-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //