„Jeżdżę z głową” w gminie Spytkowice

Baner Jezdze z glowa strona

2018 rok zakończył się dla nas kolejną dobrą wiadomością. 27 grudnia Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu małopolskim gminom pomocy finansowej na realizację projektu „Jeżdżę z głową”. W ramach projektu, którego inicjatorem był Wójt Gminy Mariusz Krystian, gmina Spytkowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 13 600 zł. To kolejne przedsięwzięcie, po realizowanych wcześniej m.in. „Już pływam” i „Umiem pływać”, ukierunkowane na rozwój najmłodszych Mieszkańców naszej gminy, na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne.

Działaniami projektowymi objęte zostaną wszystkie placówki oświatowe. Adresatami projektu będzie ok. 80 uczniów podzielonych na 8 grup. Nad ich bezpieczeństwem czuwać będą opiekunowie oraz instruktorzy posiadający stosowne uprawnienia i kwalifikacje. Zadanie polegać będzie na realizacji 16 godzin nauki jazdy na nartach dla każdej z grup w trakcie zbliżających się ferii zimowych. Celem zajęć jest nauczenie dzieci jazdy na nartach, ale także nauka zachowania się na stoku narciarskim, zwiększenie bezpieczeństwa podczas korzystania z tej formy aktywności oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Projekt „Jeżdżę z głową” realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego po raz 8. W poprzednich latach na ten cel przeznaczono blisko 4 mln złotych. W tym roku dofinansowanie, w łącznej kwocie miliona złotych, uzyskało 69 gmin.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //