„Jeżdżę z głową” w gminie Spytkowice

Baner Jezdze z glowa strona

2018 rok zakończył się dla nas kolejną dobrą wiadomością. 27 grudnia Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu małopolskim gminom pomocy finansowej na realizację projektu „Jeżdżę z głową”. W ramach projektu, którego inicjatorem był Wójt Gminy Mariusz Krystian, gmina Spytkowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 13 600 zł. To kolejne przedsięwzięcie, po realizowanych wcześniej m.in. „Już pływam” i „Umiem pływać”, ukierunkowane na rozwój najmłodszych Mieszkańców naszej gminy, na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne.

Działaniami projektowymi objęte zostaną wszystkie placówki oświatowe. Adresatami projektu będzie ok. 80 uczniów podzielonych na 8 grup. Nad ich bezpieczeństwem czuwać będą opiekunowie oraz instruktorzy posiadający stosowne uprawnienia i kwalifikacje. Zadanie polegać będzie na realizacji 16 godzin nauki jazdy na nartach dla każdej z grup w trakcie zbliżających się ferii zimowych. Celem zajęć jest nauczenie dzieci jazdy na nartach, ale także nauka zachowania się na stoku narciarskim, zwiększenie bezpieczeństwa podczas korzystania z tej formy aktywności oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Projekt „Jeżdżę z głową” realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego po raz 8. W poprzednich latach na ten cel przeznaczono blisko 4 mln złotych. W tym roku dofinansowanie, w łącznej kwocie miliona złotych, uzyskało 69 gmin.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //