Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach

104

9 czerwca 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach świętowała jubileusz 90-lecia działalności. OSP w Bachowicach założono w 1928 roku. Początki, jak to zwykle bywa, łatwe nie były: „Trzeba było - tak przedstawia rzecz Franciszek Sieprawski - pomyśleć o przyborach do gaszenia ognia i postarać się o fundusze”. Wyposażenie ówczesnej Jednostki wyglądało następująco: 80 m węża gaśniczego, stare hełmy strażackie z Wadowic i Zatora, 2 osęki, 2 tłumice, bluzy, pasy i czapki. W 1938 roku zakupiono pierwszy wóz pogotowia konnego na drewnianych kołach z ręczną sikawką i obsadą na 12 osób. Z każdym rokiem OSP Bachowice rosła w siłę, pozyskując nowy sprzęt i samochody, a także podnosząc kwalifikacje strażaków - ochotników. Punktem kulminacyjnym było włączenie w 2007 roku Jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od początku działalności OSP Bachowice realizuje zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzi na szeroką skalę działania profilaktyczne skierowane głównie do młodzieży.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się przemarszem do kościoła parafialnego w Bachowicach, gdzie odprawiona została Msza święta w intencji strażaków - ochotników z Bachowic. Po Mszy, kolumna udała się na plac przy Domu Strażaka, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Na jej początku głos zabrał Prezes OSP Bachowice Tadeusz Dębski, który powitał wszystkich przybyłych, a także przedstawił krótką historię lokalnej straży.

W kolejnym punkcie przyszedł czas na wręczenie odznaczeń. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali:

  • dh Bobak Antoni
  • dh Dębski Tadeusz
  • dh Ściera Franciszek

Ponadto Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został dh Tomasz Kurdziel, a Brązowym Medalem dh Dariusz Dębski. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczona została Klaudia Kajdas. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Spytkowicach wyróżnił młodych strażaków Brązową Odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a Zarząd OSP Bachowice przekazał pamiątkową statuetkę dla Wójta Gminy Mariusza Krystiana, a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Spytkowicach w dowód szczególnego uznania oraz za okazaną pomoc i wsparcie.

Wójt Gminy Mariusz Krystian w swoim przemówieniu zaznaczył: „Jubileusz 90-lecia OSP Bachowice jest chwilą, w której patrzymy wstecz, widzimy teraźniejszość oraz z nadzieją spoglądamy w przyszłość. Z należnym szacunkiem sięgam wspomnieniem Druhów, którzy zakładali Waszą Jednostkę oraz na przestrzeni czasu rozwijali jej działalność. Dziś z uznaniem widzę współczesne oblicze OSP Bachowice, tak w wymiarze ludzkim, jak i sprzętowym. Na przyszłość życzę samych sukcesów. Niech najbliższe 10 lat będzie wspaniałym wstępem do Jubileuszu 100-lecia Jednostki, a nowy samochód pożarniczy daje dobre efekty w działaniu, w myśl maksymy: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!”

Uroczystość połączona była z poświęceniem i przekazaniem samochodu bojowego Opel Movano dla OSP Bachowice. Samochód ten został zakupiony dzięki środkom z budżetu Gminy Spytkowice, a także dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Oficjalnego przekazania kluczyków i dokumentów Naczelnikowi OSP, druhowi Piotrowi Orkiszowi, dokonał Wójt Gminy Mariusz Krystian oraz Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie st. bryg. Marek Bębenek, a pojazd poświęcił proboszcz parafii w Bachowicach ks. Franciszek Jeleśniański.

Obchody swoją obecnością zaszczycili Senator RP Andrzej Pająk, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Zbigniewa Biernata - Piotr Polanek, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie st. bryg. Marek Bębenek, Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Krakowie dh Antoni Kwarciak, Wójt Gminy Spytkowice, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Spytkowicach Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski wraz z Radnymi, Radny Powiatu Wadowickiego Ryszard Mróz, proboszcz parafii w Bachowicach ks. Franciszek Jeleśniański, sołtys wsi Bachowice Marian Szewczyk, a także Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz delegacje organizacji i stowarzyszeń współpracujących z Jednostką w Bachowicach. Dowódcą uroczystości był dowódca JRG w Andrychowie mł. bryg. Tomasz Kasperek, a oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Zygodowic z kapelmistrzem Danielem Mruczkiem na czele.

Po zakończeniu uroczystości Goście zostali zaproszeni na tradycyjny strażacki poczęstunek.

[g=Jubileusz-OSP-Bachowice-2018=6]

 

foto galeria

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //