Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach

104

9 czerwca 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach świętowała jubileusz 90-lecia działalności. OSP w Bachowicach założono w 1928 roku. Początki, jak to zwykle bywa, łatwe nie były: „Trzeba było - tak przedstawia rzecz Franciszek Sieprawski - pomyśleć o przyborach do gaszenia ognia i postarać się o fundusze”. Wyposażenie ówczesnej Jednostki wyglądało następująco: 80 m węża gaśniczego, stare hełmy strażackie z Wadowic i Zatora, 2 osęki, 2 tłumice, bluzy, pasy i czapki. W 1938 roku zakupiono pierwszy wóz pogotowia konnego na drewnianych kołach z ręczną sikawką i obsadą na 12 osób. Z każdym rokiem OSP Bachowice rosła w siłę, pozyskując nowy sprzęt i samochody, a także podnosząc kwalifikacje strażaków - ochotników. Punktem kulminacyjnym było włączenie w 2007 roku Jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od początku działalności OSP Bachowice realizuje zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzi na szeroką skalę działania profilaktyczne skierowane głównie do młodzieży.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się przemarszem do kościoła parafialnego w Bachowicach, gdzie odprawiona została Msza święta w intencji strażaków - ochotników z Bachowic. Po Mszy, kolumna udała się na plac przy Domu Strażaka, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Na jej początku głos zabrał Prezes OSP Bachowice Tadeusz Dębski, który powitał wszystkich przybyłych, a także przedstawił krótką historię lokalnej straży.

W kolejnym punkcie przyszedł czas na wręczenie odznaczeń. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali:

  • dh Bobak Antoni
  • dh Dębski Tadeusz
  • dh Ściera Franciszek

Ponadto Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został dh Tomasz Kurdziel, a Brązowym Medalem dh Dariusz Dębski. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczona została Klaudia Kajdas. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Spytkowicach wyróżnił młodych strażaków Brązową Odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a Zarząd OSP Bachowice przekazał pamiątkową statuetkę dla Wójta Gminy Mariusza Krystiana, a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Spytkowicach w dowód szczególnego uznania oraz za okazaną pomoc i wsparcie.

Wójt Gminy Mariusz Krystian w swoim przemówieniu zaznaczył: „Jubileusz 90-lecia OSP Bachowice jest chwilą, w której patrzymy wstecz, widzimy teraźniejszość oraz z nadzieją spoglądamy w przyszłość. Z należnym szacunkiem sięgam wspomnieniem Druhów, którzy zakładali Waszą Jednostkę oraz na przestrzeni czasu rozwijali jej działalność. Dziś z uznaniem widzę współczesne oblicze OSP Bachowice, tak w wymiarze ludzkim, jak i sprzętowym. Na przyszłość życzę samych sukcesów. Niech najbliższe 10 lat będzie wspaniałym wstępem do Jubileuszu 100-lecia Jednostki, a nowy samochód pożarniczy daje dobre efekty w działaniu, w myśl maksymy: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!”

Uroczystość połączona była z poświęceniem i przekazaniem samochodu bojowego Opel Movano dla OSP Bachowice. Samochód ten został zakupiony dzięki środkom z budżetu Gminy Spytkowice, a także dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Oficjalnego przekazania kluczyków i dokumentów Naczelnikowi OSP, druhowi Piotrowi Orkiszowi, dokonał Wójt Gminy Mariusz Krystian oraz Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie st. bryg. Marek Bębenek, a pojazd poświęcił proboszcz parafii w Bachowicach ks. Franciszek Jeleśniański.

Obchody swoją obecnością zaszczycili Senator RP Andrzej Pająk, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Zbigniewa Biernata - Piotr Polanek, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie st. bryg. Marek Bębenek, Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Krakowie dh Antoni Kwarciak, Wójt Gminy Spytkowice, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Spytkowicach Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski wraz z Radnymi, Radny Powiatu Wadowickiego Ryszard Mróz, proboszcz parafii w Bachowicach ks. Franciszek Jeleśniański, sołtys wsi Bachowice Marian Szewczyk, a także Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz delegacje organizacji i stowarzyszeń współpracujących z Jednostką w Bachowicach. Dowódcą uroczystości był dowódca JRG w Andrychowie mł. bryg. Tomasz Kasperek, a oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Zygodowic z kapelmistrzem Danielem Mruczkiem na czele.

Po zakończeniu uroczystości Goście zostali zaproszeni na tradycyjny strażacki poczęstunek.

[g=Jubileusz-OSP-Bachowice-2018=6]

 

foto galeria

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup