Kaplica jak nowa

18

„Zarówno stan techniczny, jak i estetyczny kaplicy należy ocenić jako bardzo zły, wymagający pilnych prac konserwatorskich, nierzadko o charakterze ratunkowym”. Cytowany fragment z programu prac konserwatorskich kaplicy grobowej rodziny Drohojowskich usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Ryczowie mówi wiele. Kaplica była zniszczona i wymagała niemal natychmiastowego podjęcia stosownych działań. Na szczęście ten cenny zabytek architektoniczny, dzięki staraniom księdza proboszcza Adama Ogiegło i Wójta gminy Spytkowice Mariusza Krystiana, odzyskał swoje dawne piękno.

Kaplica cmentarna pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego pochodzi z 1861 roku. Jej fundatorem był ówczesny właściciel Ryczowa - Tytus Drohojowski. Kaplica powstała jako mauzoleum dla przedwcześnie zmarłej żony fundatora, Seweryny z Brandysów. Przypomina o tym napis nad wejściem do kaplicy: „Na cześć i chwałę Bogu a ku pamięci zmarłej żony ś.p. Seweryny z Brandysów w smutku pogrążony mąż Tytus Drohojowski. Pomnik ten wystawił w roku 1861”. Ten neogotycki obiekt sakralny zbudowano z cegły i kamienia ciosowego. Nad wejściem do kaplicy znajduje się figura wyobrażająca Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą. Kaplica do czasów obecnych przetrwała w złym stanie z licznymi uszkodzeniami i przekształceniami. Na podstawie stanu zachowania i pozyskanych informacji wiadomo, że wokół kaplicy wielokrotnie prowadzono remonty i modernizacje. Niestety prace te bardzo często prowadzone były niefachowo, co w połączeniu z oddziaływaniem czynników zewnętrznych spowodowało, prócz niewątpliwych negatywnych względów estetycznych, powstanie złożonych procesów degradacyjnych.

Właściwe prace związane z kompleksową konserwacją kaplicy grobowej rozpoczęły się w październiku 2019 r. Polegały one na remoncie odwodnienia, remoncie i wymianie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, odrestaurowaniu elementów ceglanych i kamiennych, konserwacji elementów stalowych i remoncie stolarki okiennej i drzwiowej. W trakcie inwestycji usunięto tynki z kamienia i cegły celem uzyskania oryginalnego wyglądu ścian. Ponadto oczyszczono powierzchnię, przygotowano podłoże pod wykonanie tynków renowacyjnych oraz uzupełniono znaczne ubytki kamienia i cegły. W dalszej części wymieniono pokrycie dachowe wraz z instalacją odgromową, zrekonstruowano stalowe fragmenty ram okiennych oraz zamontowano odrestaurowane okna i drzwi. Kluczową inwestycją było także wykonanie izolacji fundamentów i odwodnienie obiektu, które polegało na odkryciu istniejących fundamentów, wykonaniu poziomej izolacji przeciwwilgociowej, wyrównaniu i uszczelnieniu ścian piwnic oraz ułożeniu drenażu. Realizacji zadania podjęła się firma Renowacje Zabytków, Architektury i Kamienia Bogumiła Jankowska z Oławy.

Całkowita wartość inwestycji to kwota 280 tysięcy złotych. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skąd udało się pozyskać 100 tysięcy złotych, dzięki aktywności gminy Spytkowice w Stowarzyszeniu Dolina Karpia. Kolejne 100 tysięcy przekazał z budżetu gminy Wójt Mariusz Krystian, a pozostałą część dołożył ksiądz proboszcz ze środków finansowych parafii.

Dzięki podjętym działaniom udało się przywrócić dawny blask kolejnemu zabytkowi architektonicznemu na terenie naszej gminy. Obiekty te są świadkiem historii wielu pokoleń naszych Mieszkańców, pokazując jednocześnie, że gmina Spytkowice jest piękna nie tylko urodą naturalnego krajobrazu, ale także siłą tradycji, kultury i wiary.

 

[g=Remont-kaplicy-Ryczow-2020]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //