Kapliczki zachowane dla kolejnych pokoleń

10

Jednym z przykładów kultury materialnej naszego regionu są kapliczki i krzyże przydrożne. Wiele z nich to prawdziwe perły architektury, a na pewno wszystkie są dowodem zarówno naszej tradycji i ludowej pobożności, jak i świadectwem historii, gdyż nierozerwalnie wiążą się z życiem ludzi, stając się świadectwem niezwykłych wydarzeń dotyczących ich fundatorów. Gmina Spytkowice jest wielką skarbnicą tego rodzaju zabytków sakralnych. Na naszym terenie występuje ponad 100 takich obiektów, a tradycja ich stawiania nie zanikła, a wręcz przeciwnie, jest kultywowana i to nie tylko przez starsze pokolenie.

Dzięki porozumieniu z gminą Divinka na Słowacji, nasz samorząd dwa lata temu podjął się realizacji projektu pn. „Zwiększamy atrakcyjność pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020, dzięki któremu nowe oblicze uzyskały cztery zabytkowe kapliczki, znajdujące się na terenie naszej gminy. Dzięki realizacji zadania została powstrzymana ich dalsza degradacja i niszczenie oraz przywrócono im utraconą wartość dla dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu odrestaurowano następujące obiekty:

  • Kapliczka Matki Boskiej Różańcowej w Spytkowicach - trzykondygnacyjna, słupowa kapliczka wykonana z piaskowca. Na schodkowej podstawie znaleźć można intencyjny napis o treści: „Fundatorzy Franciszek - Aniela Krzystkowie - rok Pański 1923-27. Przechodniu odmów pobożnie Zdrowaś Maryjo”. Powyżej podstawy, na kolumnie wyrzeźbiono przedstawienie: Niepokalanego Serca Maryi, Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Józefa. Na najwyższym stopniu wznosi się ukoronowana figura Matki Bożej Różańcowej.
  • Kapliczka Matki Bożej Częstochowskiej w Ryczowie - jedna z najstarszych kapliczek znajdująca się w przysiółku Chałupki. Umiejscowiona została kilkadziesiąt metrów od koryta Wisły. Jest to dwuipółmetrowa budowla z kamienia, we wnęce której znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
  • Kamienna Kapliczka Grupa Ukrzyżowania z 1863 r. w Bachowicach - pięciometrowa figura w formie słupowej, wykonana z piaskowca. Znajduje się na pograniczu Bachowic i Spytkowic. Przedstawia konanie Pana Jezusa na krzyżu, u stóp którego znajdują się: Maryja, Maria Magdalena i najmłodszy uczeń Chrystusa - św. Jan. W dolnej części umieszczony jest napis: „Na chwałę Bożą tę pamiątkę położył Piotr Przystał w 1863 r.”.
  • Kamienna Kapliczka z krzyżem w Miejscu - w najwyższej części kapliczki umieszczony jest krzyż z wyobrażeniem postaci cierpiącego Chrystusa. Poniżej wyrzeźbiono w kamieniu postacie: Matki Bożej, św. Stanisława i św. Macieja. W środkowej części postumentu usytuowano figurę Marki Bożej Królowej Niebios, a nad nią napis: „Zbaw nas Panie”.

Przeprowadzone prace konserwatorskie polegały m.in. demontażu poszczególnych części kapliczek oraz usunięciu z obiektów zanieczyszczeń, farb i zaprawy cementowej. Następnie oczyszczono kamień, a ubytki uzupełniono. Następnym etapem było uzupełnienie rzeźb i detali architektonicznych na podstawie zachowanych form. Na zakończenie kapliczki zostały pokryte odpowiednimi środkami zabezpieczającymi oraz ponownie zamontowane.

Ponadto w ramach realizacji projektu wyznaczona została i oznakowana trasa rowerowa ukazująca piękno krajobrazu naszej gminy i promująca dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza. Szlak został poprowadzony przez najatrakcyjniejsze przyrodniczo zakątki gminy obok zabytkowych kapliczek wyremontowanych w ramach projektu. Trasa rowerowa oznaczona została kolorem zielonym.

[g=Remont-kapliczek-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //