Kapliczki zachowane dla kolejnych pokoleń

10

Jednym z przykładów kultury materialnej naszego regionu są kapliczki i krzyże przydrożne. Wiele z nich to prawdziwe perły architektury, a na pewno wszystkie są dowodem zarówno naszej tradycji i ludowej pobożności, jak i świadectwem historii, gdyż nierozerwalnie wiążą się z życiem ludzi, stając się świadectwem niezwykłych wydarzeń dotyczących ich fundatorów. Gmina Spytkowice jest wielką skarbnicą tego rodzaju zabytków sakralnych. Na naszym terenie występuje ponad 100 takich obiektów, a tradycja ich stawiania nie zanikła, a wręcz przeciwnie, jest kultywowana i to nie tylko przez starsze pokolenie.

Dzięki porozumieniu z gminą Divinka na Słowacji, nasz samorząd dwa lata temu podjął się realizacji projektu pn. „Zwiększamy atrakcyjność pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020, dzięki któremu nowe oblicze uzyskały cztery zabytkowe kapliczki, znajdujące się na terenie naszej gminy. Dzięki realizacji zadania została powstrzymana ich dalsza degradacja i niszczenie oraz przywrócono im utraconą wartość dla dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu odrestaurowano następujące obiekty:

  • Kapliczka Matki Boskiej Różańcowej w Spytkowicach - trzykondygnacyjna, słupowa kapliczka wykonana z piaskowca. Na schodkowej podstawie znaleźć można intencyjny napis o treści: „Fundatorzy Franciszek - Aniela Krzystkowie - rok Pański 1923-27. Przechodniu odmów pobożnie Zdrowaś Maryjo”. Powyżej podstawy, na kolumnie wyrzeźbiono przedstawienie: Niepokalanego Serca Maryi, Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Józefa. Na najwyższym stopniu wznosi się ukoronowana figura Matki Bożej Różańcowej.
  • Kapliczka Matki Bożej Częstochowskiej w Ryczowie - jedna z najstarszych kapliczek znajdująca się w przysiółku Chałupki. Umiejscowiona została kilkadziesiąt metrów od koryta Wisły. Jest to dwuipółmetrowa budowla z kamienia, we wnęce której znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
  • Kamienna Kapliczka Grupa Ukrzyżowania z 1863 r. w Bachowicach - pięciometrowa figura w formie słupowej, wykonana z piaskowca. Znajduje się na pograniczu Bachowic i Spytkowic. Przedstawia konanie Pana Jezusa na krzyżu, u stóp którego znajdują się: Maryja, Maria Magdalena i najmłodszy uczeń Chrystusa - św. Jan. W dolnej części umieszczony jest napis: „Na chwałę Bożą tę pamiątkę położył Piotr Przystał w 1863 r.”.
  • Kamienna Kapliczka z krzyżem w Miejscu - w najwyższej części kapliczki umieszczony jest krzyż z wyobrażeniem postaci cierpiącego Chrystusa. Poniżej wyrzeźbiono w kamieniu postacie: Matki Bożej, św. Stanisława i św. Macieja. W środkowej części postumentu usytuowano figurę Marki Bożej Królowej Niebios, a nad nią napis: „Zbaw nas Panie”.

Przeprowadzone prace konserwatorskie polegały m.in. demontażu poszczególnych części kapliczek oraz usunięciu z obiektów zanieczyszczeń, farb i zaprawy cementowej. Następnie oczyszczono kamień, a ubytki uzupełniono. Następnym etapem było uzupełnienie rzeźb i detali architektonicznych na podstawie zachowanych form. Na zakończenie kapliczki zostały pokryte odpowiednimi środkami zabezpieczającymi oraz ponownie zamontowane.

Ponadto w ramach realizacji projektu wyznaczona została i oznakowana trasa rowerowa ukazująca piękno krajobrazu naszej gminy i promująca dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza. Szlak został poprowadzony przez najatrakcyjniejsze przyrodniczo zakątki gminy obok zabytkowych kapliczek wyremontowanych w ramach projektu. Trasa rowerowa oznaczona została kolorem zielonym.

[g=Remont-kapliczek-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup