Kolejne cenne nagrobki uratowane!

10

Gmina Spytkowice to miejsce gdzie znajduje się wiele cennych obiektów sakralnych. Część z nich, dzięki zaangażowaniu Mieszkańców, świeci pełnym blaskiem, niektóre jednak z biegiem lat straciły swoje dawne piękno.

Od kilku lat czynne działania zmierzające do uchronienia naszego dziedzictwa kulturowego przed zniszczeniem podejmują władze gminy, ale również organizacje pozarządowe działające na naszym terenie. Jedną z takich organizacji jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi, które na przestrzeni kilku ostatnich lat podjęło się renowacji kilku zabytkowych nagrobków na ryczowskim cmentarzu. Najświeższymi wyremontowanymi obiektami są: pomnik nauczycielki Jadwigi Bandołowej oraz XIX-wieczny pomnik ku pamięci Franciszka Domagały i Rozalii z Dziewieńskich.

Prowadzone prace polegały na demontażu pomników, odnowieniu części kamiennych, uzupełnieniu ubytków oraz rekonstrukcji napisów, a także montażu pomników na pierwotnym miejscu. Koszt wykonanej renowacji wyniósł blisko 20 tysięcy złotych i został pokryty z funduszy zebranych przez Stowarzyszenie oraz dofinansowany ze środków gminy Spytkowice.

 

[g=Nagrobki-Ryczow-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //