Kolejne drogi gminne wyremontowane!

6

Dobiega końca remont kolejnych dróg gminnych. Do wykonania pozostały już tylko drobne prace wykończeniowe. Od jakiegoś czasu z nowych nawierzchni mogą cieszyć się Mieszkańcy ul. Brzestowej w Spytkowicach oraz ul. Nadwiślańskiej i ul. Słonecznej w Ryczowie. Podczas realizacji tych trzech zadań zostało położone ponad 2 km asfaltu.

Oczywiście położenie nakładki asfaltowej to nie jedyne zadanie jakie czekało na drogowców. Na zakres robót złożyły się: wyrównanie istniejącej podbudowy, regulacja studzienek kanalizacyjnych, uzupełnienie poboczy, wszelkie roboty towarzyszące, a w przypadku ul. Słonecznej również montaż krawężników drogowych.

Warto przypomnieć, że w kwietniu br. podczas spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim oraz Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem, Wójt Gminy Mariusz Krystian odebrał promesę na remont wspomnianych dróg gminnych w wysokości blisko 800 tysięcy złotych.

 

[g=Kolejne-drogi-gminne-wyremontowane]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup