Kolejne drogi w gminie Spytkowice wyremontowane

4

W ostatnim czasie zakończyła się przebudowa kolejnych dróg gminnych. 21 października Wójt Gminy Mariusz Krystian oraz kadra kierownicza Referatu Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji w obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowo-Mostowego DROG-BUD dokonali odbioru przeprowadzonych robót na gminnych szlakach komunikacyjnych. W ramach inwestycji wykonane zostały remonty niżej wymienionych ulic:

•          ul. Konwaliowa w Spytkowicach,
•          ul. Spokojna w Ryczowie (łącznik),
•          ul. Widokowa w Półwsi,
•          ul. Lipowa w Lipowej.

Inwestycja polegała, w zależności od zadania, m.in. na wykonaniu podbudowy drogi poprzez wyprofilowanie podłoża i jego uzupełnienie, wymianie nawierzchni jezdni, przebudowie istniejących zjazdów, budowie lub uzupełnieniu poboczy kruszywem, a także regulacji wysokościowej studzienek infrastruktury technicznej.

Przeprowadzone prace pozwoliły na wyremontowanie 1,15 km nawierzchni. Zgodnie z parafowanymi umowami koszt remontu w/w ulic wyniósł 556 tysięcy złotych. Całość została sfinansowana ze środków budżetowych gminy Spytkowice.

Ten rok zdecydowanie upływa pod znakiem remontu dróg. Kolejne cztery ulice: w Lipowej Spytkowicach, Ryczowie i Półwsi przebudowaliśmy dla naszych Mieszkańców! Przez wiele lat będą nam służyć w dobrym standardzie. Tym razem całość inwestycji sfinansowaliśmy z budżetu gminy Spytkowice. Mam jeszcze jedną dobrą wiadomość - to nie koniec na ten rok - komentuje Wójt Gminy Mariusz Krystian.

 

[g=Kolejne-drogi-wyremontowane]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup