Kolejne drogi w gminie Spytkowice wyremontowane

4

W ostatnim czasie zakończyła się przebudowa kolejnych dróg gminnych. 21 października Wójt Gminy Mariusz Krystian oraz kadra kierownicza Referatu Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji w obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowo-Mostowego DROG-BUD dokonali odbioru przeprowadzonych robót na gminnych szlakach komunikacyjnych. W ramach inwestycji wykonane zostały remonty niżej wymienionych ulic:

•          ul. Konwaliowa w Spytkowicach,
•          ul. Spokojna w Ryczowie (łącznik),
•          ul. Widokowa w Półwsi,
•          ul. Lipowa w Lipowej.

Inwestycja polegała, w zależności od zadania, m.in. na wykonaniu podbudowy drogi poprzez wyprofilowanie podłoża i jego uzupełnienie, wymianie nawierzchni jezdni, przebudowie istniejących zjazdów, budowie lub uzupełnieniu poboczy kruszywem, a także regulacji wysokościowej studzienek infrastruktury technicznej.

Przeprowadzone prace pozwoliły na wyremontowanie 1,15 km nawierzchni. Zgodnie z parafowanymi umowami koszt remontu w/w ulic wyniósł 556 tysięcy złotych. Całość została sfinansowana ze środków budżetowych gminy Spytkowice.

Ten rok zdecydowanie upływa pod znakiem remontu dróg. Kolejne cztery ulice: w Lipowej Spytkowicach, Ryczowie i Półwsi przebudowaliśmy dla naszych Mieszkańców! Przez wiele lat będą nam służyć w dobrym standardzie. Tym razem całość inwestycji sfinansowaliśmy z budżetu gminy Spytkowice. Mam jeszcze jedną dobrą wiadomość - to nie koniec na ten rok - komentuje Wójt Gminy Mariusz Krystian.

 

[g=Kolejne-drogi-wyremontowane]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //