Kolejne kapliczki odzyskały swój dawny blask

1

Gmina Spytkowice to miejsce będące niewątpliwie skarbnicą obiektów sakralnych. Na naszym terenie występuje ponad 100 kapliczek i krzyży przydrożnych, które są dowodem tradycji i pobożności mieszkańców, ale także świadectwem historii, która wiąże się z życiem ludzi, ich fundatorów. Zabytki, których wiek nie rzadko przekracza sto lat, z upływem czasu niestety niszczeją i tracą swój pierwotny blask. Ich dalszej degradacji starają się zapobiec władze naszej gminy, które corocznie przekazują środki finansowe na przywrócenie tym obiektom utraconej wartości dla dziedzictwa kulturowego. Dzięki temu udało się odrestaurować dwie kolejne kapliczki:

  • Kapliczka ku czci Matki Bożej w Spytkowicach – drewniana kapliczka na kamiennym słupie znajdująca się nieopodal lasu na Górkach Spytkowskich. W środku znajdują się trzy figurki Niepokalanej, a całość osłania dwuspadowy daszek. W dolnej części kolumny widnieje napis „1878 rok”.
  • Kapliczka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ryczowie – figura Madonny umieszczona na wysokim cokole, zwieńczona daszkiem i otoczona ozdobnym płotem. Na froncie podstawy znajduje się informacja: „Figura Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Postawiona na gruncie Jana Srokosza przez księdza Jana Biedrończyka, która miała służyć na Dni Krzyżowego Odprawiania Procesji. Figura postawiona w roku 1866”.

Przeprowadzone prace konserwatorskie polegały m.in. demontażu poszczególnych części kapliczek oraz usunięciu z obiektów zanieczyszczeń, farb i zaprawy cementowej. Następnie oczyszczono kamień, a ubytki uzupełniono. Następnym etapem było uzupełnienie rzeźb i detali architektonicznych na podstawie zachowanych form. Na zakończenie kapliczki zostały pokryte odpowiednimi środkami zabezpieczającymi oraz ponownie zamontowane.

Całkowita wartość przeprowadzonych prac, które wykonała firma Reparo Konserwacja Zabytków Mariusz Wrona, wyniosła 71 tysięcy złotych. Warto podkreślić, że gmina Spytkowice na realizację powyższego zadania pozyskała w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski” 28 tysięcy złotych ze środków budżetowych województwa małopolskiego.

 

[g=Kapliczki-2020]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //