Kolejne laptopy trafią do uczniów naszych szkół!

1 zdalna szk

15 maja ruszył kolejny nabór wniosków zorganizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, mający na celu sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów, oprogramowania oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce żyje ponad 150 tysięcy rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. Dlatego program „Zdalna Szkoła+” skierowany jest głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci.

Gmina Spytkowice złożyła wniosek o przyznanie grantu i otrzymała na ten cel 74 880,00 zł za co już wkrótce zakupionych zostanie 26 laptopów wraz z oprogramowaniem, a następnie poprzez Dyrektorów szkół przekazanych do najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych. Po zakończeniu okresu pandemii laptopy wykorzystywane będą do nauki w szkołach.

Zakup sfinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Logotyp

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //