Kolejne pieniądze trafią do gminy Spytkowice!

dustbin 3415658 1920

Pomimo tego, że w kończącej się już kadencji obecnego samorządu, do gminy Spytkowice trafiło ponad 18 mln złotych środków zewnętrznych, władze naszej gminy ciągle podejmują kolejne próby związane z uzyskaniem zewnętrznego dofinansowania na realizację planowanych inwestycji.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy informację, że do naszej gminy trafi blisko pół miliona złotych na realizację projektu pn. „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Spytkowice”. Przedmiotem projektu jest przebudowa budynków PSZOK poprzez docieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku sortowni, montaż nowego systemu rynnowego oraz wymianę pokrycia dachu budynku administracyjnego. W ramach projektu przewidziano również montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych przeznaczonych do użytku wewnętrznego, a także dostawę niezbędnego wyposażenia.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie odzysku odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, a co za tym idzie, utrzymanie dotychczasowej sytuacji, gdzie wysokość opłaty za odbiór śmieci w naszej gminie jest najniższa w regionie.

To nie koniec dobrych informacji! Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy pozyskaliśmy również dofinansowanie na budowę pierwszej z trzech nowych stref rekreacyjnych w gminie Spytkowice poprzez przebudowę istniejącego obiektu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Spytkowicach.

Przeprowadzenie prac związanych z przebudową i rozbudową obiektu pozwoli na lepsze jego wykorzystanie, poprawę warunków użytkowania oraz przyczyni się do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Spytkowice. Projekt budowlany zakłada utworzenie boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni plenerowej, oświetlenia i małej architektury. Oczywiście obiekt zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt sportowy.

Na realizację powyższego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 230 tysięcy złotych!

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //