Kolejne pieniądze trafią do gminy Spytkowice!

dustbin 3415658 1920

Pomimo tego, że w kończącej się już kadencji obecnego samorządu, do gminy Spytkowice trafiło ponad 18 mln złotych środków zewnętrznych, władze naszej gminy ciągle podejmują kolejne próby związane z uzyskaniem zewnętrznego dofinansowania na realizację planowanych inwestycji.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy informację, że do naszej gminy trafi blisko pół miliona złotych na realizację projektu pn. „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Spytkowice”. Przedmiotem projektu jest przebudowa budynków PSZOK poprzez docieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku sortowni, montaż nowego systemu rynnowego oraz wymianę pokrycia dachu budynku administracyjnego. W ramach projektu przewidziano również montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych przeznaczonych do użytku wewnętrznego, a także dostawę niezbędnego wyposażenia.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie odzysku odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, a co za tym idzie, utrzymanie dotychczasowej sytuacji, gdzie wysokość opłaty za odbiór śmieci w naszej gminie jest najniższa w regionie.

To nie koniec dobrych informacji! Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy pozyskaliśmy również dofinansowanie na budowę pierwszej z trzech nowych stref rekreacyjnych w gminie Spytkowice poprzez przebudowę istniejącego obiektu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Spytkowicach.

Przeprowadzenie prac związanych z przebudową i rozbudową obiektu pozwoli na lepsze jego wykorzystanie, poprawę warunków użytkowania oraz przyczyni się do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Spytkowice. Projekt budowlany zakłada utworzenie boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni plenerowej, oświetlenia i małej architektury. Oczywiście obiekt zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt sportowy.

Na realizację powyższego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 230 tysięcy złotych!

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup