Kościuszko na szkolnych murach

15

         18 października 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczowie dokonano odsłonięcia muralu patriotycznego. Rysunek Tadeusza Kościuszki na sali gimnastycznej odsłonili: pan Mariusz Krystian, wójt gminy Spytkowice, dyrektor szkoły i dwie uczennice, autorki projektu. Patriotyczna uroczystość Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie jest kolejnym działaniem na uczczenie 100-lecia niepodległości. 

          We wrześniu roku szk. 2018/19 dyrektor ZSP w Ryczowie ogłosił konkurs na wykonanie muralu z patronem szkoły. Do eliminacji zgłoszono 24 prace. Decyzją jury wygrał projekt dwóch dziewcząt: Julii Fliśnik, ucz. kl. III Gimnazjum i Klaudii Piętak z kl. V Szkoły Podstawowej w Ryczowie. Malowidło na ścianie sali gimnastycznej powstało dzięki wsparciu finansowemu wójta Gminy Spytkowice. Uroczystość uświetnili rotmistrz Jakub Czekaj i wachmistrz Mirosław Rejdych  z Kawalerii Ochotniczej w barwach 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego.

 Dyrektor szkoły powiedziała do zgromadzonych: rodziców, uczniów, nauczycieli:

- „Kim i czem był Kościuszko” - pytał, na początku XX wieku, Tadeusz Korzon w tytule swojego dzieła. Pomimo upływu lat i powstania wielu cennych publikacji na temat przywódcy Insurekcji, nadal na nowo odkrywamy tę wybitną postać. Jego wyjątkowość sprawia, że ponad tysiąc ulic i placów w Polsce nosi jego imię; zasłużył sobie, by znajdować się, obok Jeffersona, Lincolna czy Waszyngtona, we wspaniałym poczcie amerykańskich bohaterów narodowych. Dla nas tu zgromadzonych Tadeusz Kościuszko jest przede wszystkim Patronem Szkoły, bohaterem dwóch narodów: polskiego i amerykańskiego.  Na wielką scenę dziejów naszej Ojczyzny wkroczył on jako wszechstronnie wykształcony absolwent Szkoły Rycerskiej, ówczesnej kuźni elit wojskowych oraz jako bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Jego wiedza, doświadczenie oraz  oddanie sprawie wolności zyskały mu za oceanem ogromną wdzięczność i szacunek. Tomasz Jefferson, trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych, napisał o nim: Był najczystszym synem wolności, jakiego poznałem (...), i to wolności dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznych i bogatych. W naszej polskiej rzeczywistości, podczas insurekcji odziany w prostą sukmanę, zwycięzca spod Racławic, zagrzewał do szlachtę, mieszczan i chłopów. Był to przełomowy moment naszej historii. To wtedy, pod buławą Naczelnika Kościuszki, w walce o wspólną Ojczyznę oraz o ideały wolności i społecznej solidarności, narodził się nowoczesny naród polski. 

Cieszę się, że nasz Patron wyszedł ze szkoły. Patrzy teraz na nas tu obecnych, na Pałac z gen. Piaseckim i na Ryczów. Autorki projektu ułatwiły Tadeuszowi Kościuszce to zadanie i uczyniły go jeszcze bliższym uczniom. Julka Fliśnik umieściła w stroju Kościuszki logo szkoły, a Klaudia Piętak zamknęła Naczelnika w książce, symbolu uczniowskiej pracy. Niech Tadeusz Kościuszko pokazuje wszystkim uczniom, że dziś kochać Ojczyznę to rozwijać swoje talenty i możliwości, przykładać się do nauki, uczciwie pracować, szanować swój dom, miejsce zamieszkania i innych ludzi. Dziękuję Panu Mariuszowi Krystianowi, wójtowi gminy za impuls zagospodarowania tej ściany i za sfinansowanie wykonania muralu. Dziękuję Pani Marcie Tarabule za dwudniowe patriotyczne warsztaty pt. Oficerowie i dżentelmeni w pałacu dla naszych uczniów.

Dorota Fryc-Piętak  

[g=Mural]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //