Kościuszko na szkolnych murach

15

         18 października 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczowie dokonano odsłonięcia muralu patriotycznego. Rysunek Tadeusza Kościuszki na sali gimnastycznej odsłonili: pan Mariusz Krystian, wójt gminy Spytkowice, dyrektor szkoły i dwie uczennice, autorki projektu. Patriotyczna uroczystość Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie jest kolejnym działaniem na uczczenie 100-lecia niepodległości. 

          We wrześniu roku szk. 2018/19 dyrektor ZSP w Ryczowie ogłosił konkurs na wykonanie muralu z patronem szkoły. Do eliminacji zgłoszono 24 prace. Decyzją jury wygrał projekt dwóch dziewcząt: Julii Fliśnik, ucz. kl. III Gimnazjum i Klaudii Piętak z kl. V Szkoły Podstawowej w Ryczowie. Malowidło na ścianie sali gimnastycznej powstało dzięki wsparciu finansowemu wójta Gminy Spytkowice. Uroczystość uświetnili rotmistrz Jakub Czekaj i wachmistrz Mirosław Rejdych  z Kawalerii Ochotniczej w barwach 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego.

 Dyrektor szkoły powiedziała do zgromadzonych: rodziców, uczniów, nauczycieli:

- „Kim i czem był Kościuszko” - pytał, na początku XX wieku, Tadeusz Korzon w tytule swojego dzieła. Pomimo upływu lat i powstania wielu cennych publikacji na temat przywódcy Insurekcji, nadal na nowo odkrywamy tę wybitną postać. Jego wyjątkowość sprawia, że ponad tysiąc ulic i placów w Polsce nosi jego imię; zasłużył sobie, by znajdować się, obok Jeffersona, Lincolna czy Waszyngtona, we wspaniałym poczcie amerykańskich bohaterów narodowych. Dla nas tu zgromadzonych Tadeusz Kościuszko jest przede wszystkim Patronem Szkoły, bohaterem dwóch narodów: polskiego i amerykańskiego.  Na wielką scenę dziejów naszej Ojczyzny wkroczył on jako wszechstronnie wykształcony absolwent Szkoły Rycerskiej, ówczesnej kuźni elit wojskowych oraz jako bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Jego wiedza, doświadczenie oraz  oddanie sprawie wolności zyskały mu za oceanem ogromną wdzięczność i szacunek. Tomasz Jefferson, trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych, napisał o nim: Był najczystszym synem wolności, jakiego poznałem (...), i to wolności dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznych i bogatych. W naszej polskiej rzeczywistości, podczas insurekcji odziany w prostą sukmanę, zwycięzca spod Racławic, zagrzewał do szlachtę, mieszczan i chłopów. Był to przełomowy moment naszej historii. To wtedy, pod buławą Naczelnika Kościuszki, w walce o wspólną Ojczyznę oraz o ideały wolności i społecznej solidarności, narodził się nowoczesny naród polski. 

Cieszę się, że nasz Patron wyszedł ze szkoły. Patrzy teraz na nas tu obecnych, na Pałac z gen. Piaseckim i na Ryczów. Autorki projektu ułatwiły Tadeuszowi Kościuszce to zadanie i uczyniły go jeszcze bliższym uczniom. Julka Fliśnik umieściła w stroju Kościuszki logo szkoły, a Klaudia Piętak zamknęła Naczelnika w książce, symbolu uczniowskiej pracy. Niech Tadeusz Kościuszko pokazuje wszystkim uczniom, że dziś kochać Ojczyznę to rozwijać swoje talenty i możliwości, przykładać się do nauki, uczciwie pracować, szanować swój dom, miejsce zamieszkania i innych ludzi. Dziękuję Panu Mariuszowi Krystianowi, wójtowi gminy za impuls zagospodarowania tej ściany i za sfinansowanie wykonania muralu. Dziękuję Pani Marcie Tarabule za dwudniowe patriotyczne warsztaty pt. Oficerowie i dżentelmeni w pałacu dla naszych uczniów.

Dorota Fryc-Piętak  

[g=Mural]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //