Małopolska w zdrowej atmosferze - oczyszczacze powietrza dla szkół

3

W ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza Gmina Spytkowice włączyła się w akcję społeczną realizacji projektu zintegrowanego LIFE pod nazwą „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, prowadzoną przez Województwo Małopolskie i otrzymała 3 oczyszczacze powietrza. 

Urządzenie otrzymały:

Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bachowicach  

Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Spytkowicach

Przedszkole w Szkole Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach

Dzięki temu najmłodsi mają szansę ustrzec się nie tylko przed smogiem, ale też przed problemami zdrowotnymi i cieszyć się czystym powietrzem.

oczyszczacze

[g=Oczyszczacze]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup