Mieszkańcy gminy Spytkowice wymienili już blisko 80 starych kotłów grzewczych

DSC 2915

Po niewiele ponad roku realizacji na terenie gminy Spytkowice działań mających na celu ograniczenie poziomu niskiej emisji czas na pierwsze podsumowanie. Zainteresowanie programami było niezwykle duże, co przełożyło się na mnogość złożonych ankiet informacyjnych. Wielu Mieszkańców, dzięki zewnętrznemu wsparciu finansowemu, wykazywało chęć bardzo kosztownej wymiany przestarzałych kotłów grzewczych, co w efekcie ma przyczynić się do zdecydowanej poprawy jakości powietrza w naszym otoczeniu. Najwcześniejsze umowy zostały parafowane w grudniu 2017 roku, natomiast pierwszy zwrot kosztów pojawił się na rachunkach bankowych końcem lipca roku następnego. Na dzień 18 lutego 2019 roku w całej gminie zostało wymienionych 77 starych kotłów grzewczych. W zamian za to, Mieszkańcy biorący udział w projekcie zdecydowali się na montaż 38 ekologicznych pieców węglowych oraz 39 pieców gazowych. Całkowity koszt wypłaconego na ten moment dofinansowania wyniósł blisko 850 tysięcy złotych!!!

Przypomnijmy, w zakresie poddziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz poddziałania 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) Gmina Spytkowice, na początku 2017 roku, złożyła wnioski o uzyskanie dofinansowania na poprawę jakości powietrza i ograniczenie poziomu niskiej emisji, które to zostały ocenione pozytywnie i Gmina na powyższy cel pozyskała dofinansowanie w kwocie blisko 2,7 mln zł. Otrzymane środki spowodują, że docelowo w prawie 270 domach zostaną wymienione stare kotły lub piece węglowe na nowoczesne kotły węglowe, kotły gazowe, kotły na biomasę oraz pompy ciepła, a także zostaną przebudowane istniejące wewnętrzne instalacje w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu grzewczego. Wszystkie nowe źródła ciepła muszą spełniać obecnie obowiązujące normy w zakresie ochrony środowiska.

 

Fundusze Europejskie pasek

 

[g=Wymiana-kotlow-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //