Modernizacja i remont sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach z dofinansowaniem unijnym!

3

18 października 2018 roku Wójt Gminy Mariusz Krystian z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa odebrał promesę na modernizację i remont sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach. Wartość pozyskanego dofinansowania to kwota pół miliona złotych! Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To kolejne środki pozyskane dla gminy Spytkowice w ramach tego Programu.   

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego i dostępu do infrastruktury kultury oraz poprawa jakości życia na terenach wiejskich i aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego. Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu robót budowlanych obejmujących m.in. remont ścian i posadzek, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektrycznej. Ponadto zaplanowano modernizację wentylacji i klimatyzacji, która wpłynie na zmniejszenie zużywanej energii oraz zwiększy komfort użytkowania pomieszczeń poprzez poprawę parametrów zamontowanych urządzeń oraz mniejszy poziom hałasu przez nie wytwarzanego. Ważnym punktem zadania będzie również wykonanie instalacji strukturalnej i zamontowanie nowoczesnych systemów audio, oświetlenia oraz infrastruktury scenicznej.

Poprzez wykonanie wymienionych powyżej prac, w sposób znaczący poprawie ulegnie komfort korzystania z obiektu. Równocześnie realizacja wymienionego powyżej zakresu prac, przyczyni się do zmiany parametrów użytkowych obiektu, gdyż stanie się on bardziej uniwersalny pod względem funkcjonalnym i użytkowym.   

 

[g=Promesa-WDK-Spytkowice-2018]                                                                                                                                                              

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //