Na Walnych Zebraniach Sprawozdawczych Strażacy podsumowali 2018 rok!

90

Luty br. był okresem podsumowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy za rok 2018. W tym miesiącu odbywały się Walne Zebrania sprawozdawcze w poszczególnych OSP:

- 2 lutego w OSP Miejsce,
- 3 lutego w OSP Ryczów,
- 9 lutego w OSP Bachowice,
- 16 lutego w OSP Spytkowice,
- 23 lutego w OSP Półwieś,

W trakcie odbytych Zebrań Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiały sprawozdania ze swojej działalności za 2018 rok, zestawienia wyjazdów do działań ratowniczych, rozliczenia finansowe, jak również inne istotne informacje dotyczące bieżącej pracy.

Ważnymi punktami w porządku obrad było przedstawienie, omówienie i przyjęcie w formie uchwał Planów Działalności i Planów Finansowych na 2019 rok. Strażacy ustalali również wysokości składek członkowskich, plany remontów zajmowanych pomieszczeń oraz zakupów niezbędnego sprzętu ratowniczego i umundurowania.

Wójt Gminy Spytkowice, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Spytkowicach przedstawiał koszty, jakie Gmina wydatkowała na poszczególne OSP w 2018 roku w zakresie utrzymania gotowości bojowej straży wraz z kwotami udzielonych dotacji na wsparcie działalności OSP.

W zebraniach uczestniczyli druhowie – strażacy, członkowie honorowi i wspierający OSP oraz Goście zaproszeni w osobach:

- Dowódca JRG w Wadowicach – bryg. Jerzy Leśniakiewicz,
- Przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach – mł. bryg. Krzysztof Cieciak,
- Przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach – st. kpt. Marek Szydło,
- Przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach – st. kpt. Łukasz Drylski,
- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a zarazem Wójt Gminy Spytkowice – Pan Mariusz Krystian,
- Komendant Gminny OSP w Spytkowicach – Pan Tadeusz Dębski,
- Radny Rady Powiatu Wadowickiego – Pan Michał Chrząszcz,
- Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice – Pan Jerzy Piórowski,
- Radni Rady Gminy Spytkowice,
- Członkowie Rad Sołeckich,
- Sołtysi wsi.

Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Władze Gminy i Władze Sołeckie wysoko ocenili działalność Strażaków Ochotników, ich szczególne zaangażowanie w niesienie pomocy będącym w potrzebie, jakże często z narażeniem własnego życia. Podkreślali, że jest to zaszczytna, społeczna służba na rzecz społeczności lokalnej.

Strażacy dziękowali Wójtowi, Radzie Gminy i Radom Sołeckim za otrzymywane środki finansowe na utrzymanie gotowości bojowej oraz doposażenie w niezbędny do działań sprzęt, które to w roku 2018 zamknęły się ogólną kwotą: 138.292,31 zł.

Ze znaczących inwestycji zrealizowanych w 2018 roku należy wymienić zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego i umundurowania.

 

[g=Zebrania-sprawozdawcze-OSP-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //