„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

5

            Gmina Spytkowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 12.000,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"   Dzięki stosownej umowie z Wojewodą Małopolskim, kwota ta została przeznaczona na zakup książek do biblioteki w Zespole Szkono – Przedszkolnym w Ryczowie. Wkład własny wyniósł 3.000,00 zł. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" ma promować czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum dzięki doposażeniu biblioteki szkolnej w pozycje wybrane przez uczniów.

[g=NPRCZ]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup