Nasi strażacy obchodzili swoje święto

1

Dzień Strażaka to święto, które obchodzone jest 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana. Święty ten urodził się w III w. n.e. W młodości poświęcił się służbie wojskowej, a obok funkcji wojskowych przypisywano mu również dowodzenie oddziałem gaśniczym. W większości krajów europejskich Dzień Strażaka celebrowany jest od ponad 150 lat. W Polsce święto to zostało oficjalnie ustanowione przez Sejm RP w 2002 roku i jest obchodzone zarówno przez strażaków zawodowych, jak i ochotników.

W tym czasie również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy obchodzą swoje święto. Świętowanie rozpoczęli druhowie z OSP Ryczów i OSP Półwieś, którzy już 3 maja spotkali się na Mszy świętej w kościele parafialnym w Ryczowie sprawowanej w ich intencji. Po zakończonej liturgii pododdziały wraz z towarzyszącą im Gminną Orkiestrą Dętą oraz Mieszkańcami wsi przemaszerowały do Centrum Sportu i Rekreacji pod pomnik upamiętniający mieszkańców Ryczowa walczących na przestrzeni dziejów o wolną i niepodległą Polskę. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Wójt Gminy Spytkowice, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP wraz z Naczelnikiem OSP Ryczów i Prezesem OSP Półwieś złożyli pod pomnikiem kwiaty w związku z obchodzonym w tym dniu świętem Konstytucji 3 Maja. Po powrocie na plac apelowy przed Domem Strażaka, kolejnym elementem obchodów było wręczenie medali "Za Zasługi dla Pożarnictwa" dla druhów wyróżnionych za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

3 maja swoje święto obchodzili także strażacy z OSP Miejsce. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kaplicy w Miejscu. W trakcie obchodów brązowym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni zostali druhowie: Tomasz Głogowski i Damian Giermek.

Dzień Strażaka w Bachowicach rozpoczął się Mszą świętą w kościele parafialnym w Bachowicach. Następnie strażacy przemaszerowali przed budynek Domu Strażaka, gdzie odbył się krótki apel. Podczas apelu nowi członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej złożyli uroczyste ślubowanie.

Święto swojego patrona obchodzili również druhowie z OSP Spytkowice. Obchody rozpoczęły się przemarszem spod budynku remizy do kościoła parafialnego przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej. Następnie strażacy wzięli udział w uroczystej Mszy świętej odprawionej przez ks. wikariusza Szymona Wróbla. Po powrocie do remizy nastąpiło wspólne świętowanie wraz z Wójtem Gminy Spytkowice Mariuszem Krystianem oraz Komendantem Gminnym OSP Tadeuszem Dębskim przy tradycyjnym strażackim poczęstunku. Warto podkreślić, że w uroczystości udział wzięli także strażacy z partnerskiej gminy Naours, którzy w tym czasie odwiedzili gminę Spytkowice.

 

[g=Dzien-strazaka-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup