Nauczyciele ZSP w Ryczowie odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej

3

W poniedziałek 14 października 2019 roku w gościnnych progach Uniwersytetu Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej w Krakowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Uroczystość była okazją do wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Nagród Małopolskiego Kuratora Oświaty.

W tym roku Minister Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczył Medalem Komisji Edukacji Narodowej sto osób z całej Małopolski. Medale wręczała Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty, której towarzyszył Pan Zbigniew Starzec, Wicewojewoda Małopolski. Wśród odznaczonych znaleźli się nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie - Pani Łucja Kucia-Supron oraz Pan Paweł Słowiak.

Serdecznie gratulujemy!

 

[g=Medale-KEN-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup