Niezwykły Jubileusz Mieszkanki naszej gminy

5

3 lutego 2019 r. swoje 101. urodziny świętowała Pani Anna Wyrwont, najstarsza Mieszkanka gminy Spytkowice. Pani Anna urodziła się 3 lutego 1918 r. w Spytkowicach, gdzie spędziła zdecydowaną większość swojego dotychczasowego życia. Przez ten czas wychowała 5 dzieci, doczekała 12 wnuków oraz 11 prawnuków.                                   

Z okazji tak zaszczytnego Jubileuszu życzenia szczęścia, wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego oraz wielu kolejnych lat życia w zdrowiu, czcigodnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Haliną Pióro. Szanowna Jubilatka oprócz bukietu kwiatów, listu gratulacyjnego oraz słodkiego upominku  otrzymała również, zgodnie z obowiązującym od 2019 roku na terenie Gminy Spytkowice Programem Pomocy Rodzinie, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1000 zł. Przypomnijmy, celem Programu jest długofalowe działanie samorządu Gminy Spytkowice wspierające Rodzinę odpowiednimi instrumentami sprzyjającymi do jej powstania, prawidłowego rozwoju i wypełniania przez nią ważnych społecznie zadań. Program obejmuje osoby w różnym wieku i stanie zdrowia. Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje m.in. z tytułu urodzenia na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, a także seniorom, którzy świętują jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego.

Z okazji pięknego Jubileuszu życzymy Pani Annie Wyrwont wszystkiego co najlepsze oraz oczywiście 200 lat!

 

[g=101-lat-Anny-Wyrwont]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup