Niezwykły Jubileusz Mieszkanki naszej gminy

5

3 lutego 2019 r. swoje 101. urodziny świętowała Pani Anna Wyrwont, najstarsza Mieszkanka gminy Spytkowice. Pani Anna urodziła się 3 lutego 1918 r. w Spytkowicach, gdzie spędziła zdecydowaną większość swojego dotychczasowego życia. Przez ten czas wychowała 5 dzieci, doczekała 12 wnuków oraz 11 prawnuków.                                   

Z okazji tak zaszczytnego Jubileuszu życzenia szczęścia, wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego oraz wielu kolejnych lat życia w zdrowiu, czcigodnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Haliną Pióro. Szanowna Jubilatka oprócz bukietu kwiatów, listu gratulacyjnego oraz słodkiego upominku  otrzymała również, zgodnie z obowiązującym od 2019 roku na terenie Gminy Spytkowice Programem Pomocy Rodzinie, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1000 zł. Przypomnijmy, celem Programu jest długofalowe działanie samorządu Gminy Spytkowice wspierające Rodzinę odpowiednimi instrumentami sprzyjającymi do jej powstania, prawidłowego rozwoju i wypełniania przez nią ważnych społecznie zadań. Program obejmuje osoby w różnym wieku i stanie zdrowia. Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje m.in. z tytułu urodzenia na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, a także seniorom, którzy świętują jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego.

Z okazji pięknego Jubileuszu życzymy Pani Annie Wyrwont wszystkiego co najlepsze oraz oczywiście 200 lat!

 

[g=101-lat-Anny-Wyrwont]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //