Uroczysty Jubileusz pani Anny Bialik

5

3 kwietnia br Pani Anna Bialik ze Spytkowic obchodziła swoje 100 urodziny.

Najlepsze życzenia dalszych długich la w zdrowiu oraz Błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności na kolejne lata złożyli jubilatce Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Haliną Pióro wręczając kwiaty, okolicznościowy dyplom i upominek. Do życzeń dołączyli się druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach z uwagi na fakt, ze zmarły mąż Pani Anny Bialik był ich długoletnim Prezesem. Wójt odczytał i przekazał również listy gratulacyjne podpisane przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika. Życzenia złożyli także przedstaiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W tej wzruszającej, wypełnionej szeregiem interesujących wspomnień uroczystości, Jubilatce towarzyszyła rodzina. Pani Anna Bialik wychowała 4 dzieci, doczekała się 9 wnuków i 10 prawnuków.

Z okazji pięknego Jubileuszu życzymy Pani Annie wszystkiego co najlepsze oraz oczywiście 200 lat !!!

 

 [g=100-lat-Anny-Bialik]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup