Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2

11 kwietnia 2018 roku Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian podczas uroczystego spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim oraz Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem odebrał promesę na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wysokość przekazanej dotacji wynosić będzie blisko 800 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na remont dróg gminnych:
- ul. Nad Kanałem w Spytkowicach w km 0+000 - 0+597 i 0+000 - 0+221.
- ul. Brzestowej w Spytkowicach w km 0+000 - 0+470 i 0+470 - 0+850,
- ul. Słonecznej w Ryczowie w km 0+000 - 0+436,
- ul. Nadwiślańskiej w Ryczowie w km 0+627 - 1+469,
Przyznane dofinansowanie w znaczny sposób przyczyni się do poprawy jakości zniszczonych dróg. Jak deklaruje Wójt Gminy, to nie jedyne środki finansowe, jakie zostaną przeznaczone w tym roku budżetowym na odbudowę infrastruktury technicznej w naszej gminie.
W tym roku planuję wydać na remont dróg gminnych kwotę około 2 milionów złotych. Chcę, aby kolejne drogi uzyskały nową nawierzchnię asfaltową. W poprzednich latach wyremontowaliśmy większość naszej sieci drogowej. Rozwój Gminy wymusza jednak kolejne inwestycje w tym zakresie, dlatego podejmuję zadania do realizacji oraz szukam pieniędzy na ich sfinansowanie. Jak widać robię to skutecznie, co jest niezwykle korzystne dla naszych Mieszkańców - komentuje Wójt Gminy Mariusz Krystian.

[g=Promesa]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup