Inwestujemy w kulturę!

herb

W kwietniu br. w piśmie samorządowym WSPÓLNOTA opublikowano ranking wydatków jednostek samorządu terytorialnego na kulturę w latach 2015-2016. Finansowanie działań i inwestycji kulturalnych w Polsce to głównie zadanie własne gmin. Jak można przeczytać w dwutygodniku, ogólna kwota wydatkowana przez nie na ten cel oscylowała w latach 2015-2016 na poziomie blisko 7 mld złotych w skali kraju (2015 r. - 6,9 mld zł, 2016 r. - 6,6 mld zł, co stanowiło odpowiednio 3,5% i 3,2% udziału tych kosztów w budżetach gmin). Największa pula środków przeznaczana była corocznie na działalność ośrodków kultury, bibliotek publicznych oraz muzeów.

Ze wspomnianego rankingu wynika, że gmina Spytkowice pod względem wydatków na kulturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca prezentuje się bardzo korzystnie, zajmując pierwsze miejsce wśród gmin powiatu wadowickiego, co prezentujemy w tabeli poniżej. Co więcej, kwota 255,27 zł per capita, znacznie przekracza średnią krajową w tej klasyfikacji (187,11 zł)

Ranking wydatków JST z powiatu wadowickiego na kulturę (2015-2016)

Lp. Nazwa gminy

Wydatki na kulturę

w 2016 r.

(w zł)

Wydatki na kulturę

w 2015 r.

(w zł)

Wydatki na kulturę

w latach 2015-2016 per capita (w zł)

Udział wydatków na kulturę w budżecie

(w %)

1 Spytkowice 883 393,50 1 731 749,37 255,27 4,25
2 Brzeźnica 903 024,58 1 540 215,48 239,75 3,95
3 Wieprz 1 349 999,99 1 339 400,00 220,09 3,00
4 Mucharz 456 132,54 416 587,65 215,86 2,92
5 Andrychów 4 958 622,30 3 858 145,30 200,84 3,14
6 Wadowice 3 312 368,12 2 759 024,83 159,45 2,60
7 Kalwaria Zebrzydowska 1 635 004,16 1 522 220,80 158,31 2,46
8 Stryszów 486 095,83 494 662,50 143,37 2,32
9 Lanckorona 366 414,00 398 115,00 124,05 2,03
10 Tomice 480 810,34 453 150,00 117,16 1,95

 

Osiągnięty wynik z pewnością jest powodem do radości i satysfakcji. Oczywistym jest jednak, że zaprezentowane wskaźniki mają swoje konkretne podłoże. Już w poprzednim rankingu, za lata 2010-2014, wśród gmin powiatu wadowickiego zajęliśmy miejsce w pierwszej trójce. Na tak wysoką pozycję złożyło się wiele istotnych czynników. Wśród najważniejszych można wymienić remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach i w Ryczowie oraz Muzeum Regionalnego w Bachowicach, gdzie organizowane są cyklicznie "Kulturalne piątki", a także liczne konferencje i szkolenia. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury przyniosła również organizację wielu imprez kulturalnych (Dożynki Gminne, Tradycja Wielkanocna), festiwali (Festiwal Rzemiosła, Festiwal Orkiestr Dętych Doliny Karpia), a także wydanie książki kucharskiej "Sukces na talerzu, czyli w Gminie Spytkowice jemy z tradycją". Nie można zapomnieć o opublikowaniu "Skarbów sakralnych Gminy Spytkowice i Doliny Karpia", i "Zabytków i atrakcji turystycznych Gminy Spytkowice", a także o wielu spotkaniach autorskich, wystawach oraz warsztatach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Obecnie, w trakcie opracowania jest publikacja "Gmina Spytkowice na starej fotografii".

Przyjęta przez Wójta strategia wspierania lokalnej kultury przynosi wymierne korzyści i zostaje zauważana również poza granicami naszej gminy. Wierzymy, że osiągnięty poziom, będzie impulsem w kierunku dalszego rozwoju tej istotnej dziedziny życia.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //