Inwestujemy w kulturę!

herb

W kwietniu br. w piśmie samorządowym WSPÓLNOTA opublikowano ranking wydatków jednostek samorządu terytorialnego na kulturę w latach 2015-2016. Finansowanie działań i inwestycji kulturalnych w Polsce to głównie zadanie własne gmin. Jak można przeczytać w dwutygodniku, ogólna kwota wydatkowana przez nie na ten cel oscylowała w latach 2015-2016 na poziomie blisko 7 mld złotych w skali kraju (2015 r. - 6,9 mld zł, 2016 r. - 6,6 mld zł, co stanowiło odpowiednio 3,5% i 3,2% udziału tych kosztów w budżetach gmin). Największa pula środków przeznaczana była corocznie na działalność ośrodków kultury, bibliotek publicznych oraz muzeów.

Ze wspomnianego rankingu wynika, że gmina Spytkowice pod względem wydatków na kulturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca prezentuje się bardzo korzystnie, zajmując pierwsze miejsce wśród gmin powiatu wadowickiego, co prezentujemy w tabeli poniżej. Co więcej, kwota 255,27 zł per capita, znacznie przekracza średnią krajową w tej klasyfikacji (187,11 zł)

Ranking wydatków JST z powiatu wadowickiego na kulturę (2015-2016)

Lp. Nazwa gminy

Wydatki na kulturę

w 2016 r.

(w zł)

Wydatki na kulturę

w 2015 r.

(w zł)

Wydatki na kulturę

w latach 2015-2016 per capita (w zł)

Udział wydatków na kulturę w budżecie

(w %)

1 Spytkowice 883 393,50 1 731 749,37 255,27 4,25
2 Brzeźnica 903 024,58 1 540 215,48 239,75 3,95
3 Wieprz 1 349 999,99 1 339 400,00 220,09 3,00
4 Mucharz 456 132,54 416 587,65 215,86 2,92
5 Andrychów 4 958 622,30 3 858 145,30 200,84 3,14
6 Wadowice 3 312 368,12 2 759 024,83 159,45 2,60
7 Kalwaria Zebrzydowska 1 635 004,16 1 522 220,80 158,31 2,46
8 Stryszów 486 095,83 494 662,50 143,37 2,32
9 Lanckorona 366 414,00 398 115,00 124,05 2,03
10 Tomice 480 810,34 453 150,00 117,16 1,95

 

Osiągnięty wynik z pewnością jest powodem do radości i satysfakcji. Oczywistym jest jednak, że zaprezentowane wskaźniki mają swoje konkretne podłoże. Już w poprzednim rankingu, za lata 2010-2014, wśród gmin powiatu wadowickiego zajęliśmy miejsce w pierwszej trójce. Na tak wysoką pozycję złożyło się wiele istotnych czynników. Wśród najważniejszych można wymienić remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach i w Ryczowie oraz Muzeum Regionalnego w Bachowicach, gdzie organizowane są cyklicznie "Kulturalne piątki", a także liczne konferencje i szkolenia. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury przyniosła również organizację wielu imprez kulturalnych (Dożynki Gminne, Tradycja Wielkanocna), festiwali (Festiwal Rzemiosła, Festiwal Orkiestr Dętych Doliny Karpia), a także wydanie książki kucharskiej "Sukces na talerzu, czyli w Gminie Spytkowice jemy z tradycją". Nie można zapomnieć o opublikowaniu "Skarbów sakralnych Gminy Spytkowice i Doliny Karpia", i "Zabytków i atrakcji turystycznych Gminy Spytkowice", a także o wielu spotkaniach autorskich, wystawach oraz warsztatach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Obecnie, w trakcie opracowania jest publikacja "Gmina Spytkowice na starej fotografii".

Przyjęta przez Wójta strategia wspierania lokalnej kultury przynosi wymierne korzyści i zostaje zauważana również poza granicami naszej gminy. Wierzymy, że osiągnięty poziom, będzie impulsem w kierunku dalszego rozwoju tej istotnej dziedziny życia.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup