„Czysta Gmina – Piękna Gmina ‘’

1

W dniach 20-25.05.2019 na terenie naszej gminy została przeprowadzona akcja „Czysta Gmina – Piękna Gmina"

Celem akcji jest pokazanie wszystkim zwłaszcza młodym ludziom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu. Odpowiednie gospodarowanie nimi oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Działania te w przyszłości przyczynią się w dużym stopniu do zachowania porządku i wykształcenia pozytywnych nawyków.

W ramach akcji porządkowano, nie tylko tereny szczególnie ruchliwe, ale również te mniej uczęszczane. Każdy powinien dbać o piękno naszej "Małej Ojczyzny", ale należy sobie zdawać sprawę, że wykształcenie takich nawyków będzie trwało latami i wymaga zmiany mentalności wielu z nas.

W akcję zaangażowali się uczniowie i nauczyciele szkół z terenu naszej gminy, oraz mieszkańcy poszczególnych sołectw . Serdecznie dziękujemy  wszystkim biorącym udział w akcji.

Andrzej Kozioł

[g=Czysta-gmina]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup