„Czysta Gmina – Piękna Gmina ‘’

1

W dniach 20-25.05.2019 na terenie naszej gminy została przeprowadzona akcja „Czysta Gmina – Piękna Gmina"

Celem akcji jest pokazanie wszystkim zwłaszcza młodym ludziom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu. Odpowiednie gospodarowanie nimi oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Działania te w przyszłości przyczynią się w dużym stopniu do zachowania porządku i wykształcenia pozytywnych nawyków.

W ramach akcji porządkowano, nie tylko tereny szczególnie ruchliwe, ale również te mniej uczęszczane. Każdy powinien dbać o piękno naszej "Małej Ojczyzny", ale należy sobie zdawać sprawę, że wykształcenie takich nawyków będzie trwało latami i wymaga zmiany mentalności wielu z nas.

W akcję zaangażowali się uczniowie i nauczyciele szkół z terenu naszej gminy, oraz mieszkańcy poszczególnych sołectw . Serdecznie dziękujemy  wszystkim biorącym udział w akcji.

Andrzej Kozioł

[g=Czysta-gmina]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //