Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego w Spytkowicach

190

16 października w sali Wiejskiego Domu Kultury w Bachowicach odbyła się uroczystość Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego. W gronie Jubilatów znalazły się pary, które świętowały złote, diamentowe oraz żelazne gody. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Bachowicach.

Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian oraz Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice wręczyli Jubilatom świętującym 50-lecie pożycia małżeńskiego odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP. Wszyscy Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne, kwiaty oraz zgodnie z obowiązującym od 2019 roku na terenie Gminy Spytkowice Programem Pomocy Rodzinie jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 500 zł.

Przypomnijmy, celem Programu jest długofalowe działanie samorządu Gminy Spytkowice wspierające Rodzinę odpowiednimi instrumentami sprzyjającymi do jej powstania, prawidłowego rozwoju i wypełniania przez nią ważnych społecznie zadań. Program obejmuje osoby w różnym wieku i stanie zdrowia. Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje m.in. z tytułu urodzenia na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, a także seniorom z okazji 100-lecia urodzin i następnych kolejnych rocznic.

Wójt Gminy złożył Jubilatom gorące podziękowania za wspólnie przeżyte lata, za trud włożony w wychowanie dzieci, za pracę na rzecz swojej rodziny, najbliższego otoczenia i całej naszej gminy.

Uroczystość uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach.

Jubileusz Złotych Godów obchodzili Państwo:

MARIA I HENRYK BALONKOWIE
STANISŁAWA I WŁADYSŁAW BRANIOWIE
ANNA I ALOJZY DUBLOWIE
LEOKADIA I JAN DUDKOWIE
ZOFIA I WŁADYSŁAW FIKOWIE
MARIA I PIOTR GAWEŁDOWIE
MARIA I WŁADYSŁAW GIERKOWIE
ELŻBIETA I STANISŁAW GÓRKOWY
ANNA I TADEUSZ KAJDASOWIE
KRYSTYNA I JAN KCIUKOWIE
MARIA I STANISŁAW KOŚCIELNIAKOWIE
STANISŁAWA I TADEUSZ MARKOWIE
STANISŁAWA I JÓZEF MAŚLONOWIE
WŁADYSŁAWA I WŁODZIMIERZ MOSTOWIKOWIE
KRYSTYNA I MIECZYSŁAW PRZYTUŁOWIE
WERONIKA I JÓZEF STAROWICZOWIE
JANINA I JAN SZARKOWIE
ANTONINA I JAN SZWEDOWIE
MARIA I SYLWESTER ŚWIDERGAŁOWIE
BARBARA I JAN WALKOWICZOWIE

Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo:

IRENA I STANISŁAW FOLGOWIE
JANINA I KAZIMIERZ GRONDALCZYKOWIE
STANISŁAWA I STANISŁAW JĘDROWIE
BARBARA I JAN KNAPIKOWIE
JANINA I WŁADYSŁAW ORAMUSOWIE
ANNA I MIECZYSŁAW ŚWIDERGAŁOWIE

Jubileusz Żelaznych Godów obchodzili Państwo:

MARIA I JAN FURLAGOWIE

 

Wszystkim Szanownym Jubilatom gratulujemy tak długiego, zgodnego i szczęśliwego pożycia małżeńskiego oraz życzymy zdrowia, spokoju oraz samych radosnych dni i kolejnych wspaniałych rocznic. Niech to wyjątkowe święto będzie okazją nie tylko do wspomnień, ale także do pogodnego spojrzenia w przyszłość.

 

[g=jubileusze-2019=12]

foto galeria

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup