Nowe nawierzchnie na drogach gminnych

25

Zakończył się kolejny etap remontu dróg gminnych. 2 sierpnia Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian oraz Inspektor ds. Utrzymania Infrastruktury Drogowej Sławomir Hupert w obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowo-Mostowego DROG-BUD dokonali odbioru czterech robót przeprowadzonych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych. Na jednej z dróg zostaną wykonane jeszcze prace uzupełniające. Remont wykonano na niżej wymienionych ulicach:

  • ul. Bożego Ciała w Spytkowicach,
  • ul. Jutrzenki w Ryczowie,
  • ul. Nowa w Spytkowicach,
  • ul. Piotra i Pawła w Miejscu,
  • ul. Spadzista w Spytkowicach.

Realizacja inwestycji polegała m.in. na robotach pomiarowych, cięciu nawierzchni asfaltowej wraz z jej rozbiórką oraz frezowaniu nawierzchni. Ponadto wykonane zostało profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy tłuczniem lub wyrównanie istniejącej, a także wykonanie warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej oraz poboczy. W sumie pięć dróg gminnych pozyskało nową nawierzchnię na odcinku o łącznej długości 2,1 km!

Zgodnie z parafowanymi umowami koszt remontu w/w ulic wyniósł ponad 910 tysięcy złotych. Należy przypomnieć, że na realizację powyższego zadania, nasz samorząd z budżetu państwa otrzymał 770 tysięcy złotych.

To nie koniec dobrych wiadomości. Końcem lipca minął termin składania ofert na remont kolejnych dróg na terenie gminy. Obecnie trwa procedura ich oceny. Tym samym, jesienią bieżącego roku, z nowych nawierzchni dróg będą mogli cieszyć się Mieszkańcy m.in. ul. Konwaliowej w Spytkowicach, ul. Widokowej w Półwsi, czy ul. Lipowej w Lipowej.

 

[g=Nowe-nawierzchnie-na-drogach-gminnych] 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //