Nowa stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych

DSC 2188

To, co nieuchronne, stało się faktem również w gminie Spytkowice. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Gminy, Radni uchwalili nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Co więcej, odpady te, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będą mogły być zbierane wyłącznie w formie selektywnej. Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregować odpady komunalne na swoich posesjach. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wskazała, że organ stanowiący gminy ma obowiązek określić stawkę opłaty dla mieszkańców nie spełniających obowiązku segregacji w wysokości minimalnie dwukrotności stawki podstawowej.

Stawka opłaty za odbiór odpadów, w przypadku gdy właściciel nieruchomości kompostuje odpady biodegradowalne, będzie wynosiła w 2020 roku 12 zł. Składa się na to podstawowa stawka w wysokości 14 zł oraz zwolnienie z części opłaty w przypadku kompostowania odpadów w wysokości 2 zł od osoby. Tak przedstawiony projekt uchwały został przez Radę przyjęty dwunastoma głosami. Rada Gminy ustaliła także, że w przypadku stwierdzenia, że właściciel nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów na terenie swojej nieruchomości, zostanie mu naliczona trzykrotność stawki podstawowej tj. 42 zł.

Wójt zaznaczył, że wg obowiązujących stawek ustalona wysokość opłaty powinna wystarczyć na pokrycie wszystkich narzuconych kosztów odbioru śmieci, jednak zwrócił uwagę, że wiele zależy od ceny przyjmowania odpadów na składowiskach:

- Jesteśmy narażeni na jeden z dwóch monopoli występujących na rynku, bo istnieje na nim monopol firm odbierających odpady i monopol składowisk przyjmujących te odpady. My nie jesteśmy narażeni na monopol firm odbierających odpady, ponieważ mamy swój zakład, a od stycznia swój referat i robimy to systemem gospodarczym. Jesteśmy natomiast narażeni na drugi monopol, monopol składowisk odpadów i tego tematu nie przeskoczymy w żaden sposób.

Wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych, z uwagi na szalejącą sytuację na rynku, nie ominie żadnej z gmin w Polsce. Warto podkreślić, że mimo podwyżki, w dalszym ciągu cena za odbiór odpadów w gminie Spytkowice jest najniższa w regionie. W ostatnim czasie w naszej okolicy wzrosły opłaty m.in. w Wadowicach, Andrychowie, Osieku i Przeciszowie.

 

[g=XI-Sesja-Rady-Gminy]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //