Nowe oświetlenie przejść dla pieszych

4

W ostatnich dniach można było zaobserwować prace przy drodze krajowej nr 44. Działania te związane były z budową sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia przejść dla pieszych w ramach zadania pn. Rozbudowa oświetlenia na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK44 na terenie gminy Spytkowice. Dla oświetlenia przejść zaprojektowano sieć elektroenergetyczną oświetleniową wykonaną kablami ziemnymi wraz z zabudowanymi na fundamentach stalowymi słupami i wysięgnikami z oprawami LED-owymi. Sieć ta zasilana jest z istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych. Dzięki tej inwestycji w sposób znaczący poprawi się widoczność osób, którzy po zmroku poruszają się wspomnianym wyżej szlakiem komunikacyjnym, ponieważ oświetlenie dedykowane jest tylko dla wspomnianych przejść dla pieszych.

Do realizacji inwestycji przystąpiono na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą Spytkowice a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, w związku z chęcią poprawy niezadowalającego stanu bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 44. Przedmiotem porozumienia było określenie zasad współpracy stron w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia. Na mocy podpisanego dokumentu gmina zgodziła się na pełnienie funkcji Inwestora, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej zadania, GDDKiA natomiast zobowiązała się do przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 44, wykonania oznakowania poziomego oraz większościowego współfinansowania inwestycji.

 „To kolejny dowód na to, że tylko konkretne działanie przynosi wymierne efekty. Można narzekać, że jest źle, ale nasza gmina udowadnia, że poprawiać bezpieczeństwo można poprzez realne działania, takie jak choćby doświetlenie przejść dla pieszych przy drodze krajowej nr 44. Dzięki temu np. uda się przywrócić przejście dla pieszych przy cmentarzu w Spytkowicach na ul. Krakowskiej oraz zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo ruchu pieszych na drodze krajowej” - komentuje inwestycję Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian.

Opisane powyżej działanie to efekt bardzo dobrej współpracy pomiędzy naszym samorządem a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki tym działaniom, w ciągu drogi krajowej nr 44, na przestrzeni ostatnich kilku lat wykonanych zostało wiele prac, które znacznie przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców naszej gminy Spytkowice.

[g=Oswietlenie-przejsc-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //