Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

money 2180330 1920

Początkiem roku bardzo elektryzującym w całym kraju tematem była podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kolejne miasta i gminy co rusz podnosiły stawki za odbiór śmieci.

Długo wydawało się, że gmina Spytkowice utrzyma dotychczasowy poziom stawek i podwyżka opłat nie będzie konieczna. Polskie prawo mówi jednak o tym, że system gospodarowania odpadami musi się samofinansować tzn. wydatki z tym związane muszą zostać pokryte ze środków pozyskanych od mieszkańców, w związku z czym, nie ma możliwości finansowania systemu z budżetu gminy. Aby spełnić ten ustawowy obowiązek konieczne było przeprowadzenie stosownej korekty. W związku z tym, 27 lutego podczas Sesji Rady Gminy w Spytkowicach, Radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9 zł miesięcznie na jednego mieszkańca w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny oraz 25 zł miesięcznie na jednego mieszkańca w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób nieselektywny.

Konieczność zmiany tejże stawki podyktowana była znaczącym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wymuszonym wzrostem kosztów składowania, energii, transportu oraz opłat za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci tzw. „opłaty marszałkowskiej” oraz cenami za zagospodarowanie odpadów dyktowanymi przez Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK-i).

Jak to wygląda w rzeczywistości? Zakład Usług Komunalnych z Oświęcimia, który realizuje dla naszej gminy zadanie zagospodarowania odpadów, podniósł ceny za jeden kwartał, w porównaniu do roku 2018, o 167%, a porównując do roku 2017, w niektórych przypadkach nawet o prawie 500%! To wszystko spowodowało, że zmiana dotychczasowych opłat była nieunikniona.

Warto podkreślić, co jest pewnym plusem, że wzrost niniejszych stawek jest najmniejszy z możliwych. Zaznaczyć należy, że wśród okolicznych gmin, w dalszym ciągu gmina Spytkowice może poszczycić się jedną z najniższych opłat, jakie ponoszą Mieszkańcy za odbiór odpadów. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

 

Sposób gromadzenia odpadów

Andrychów

Wieprz

Przeciszów

Zator

Tomice

Spytkowice

Segregowane

15,00 zł

13,00 zł

12,00 zł

11,00 zł

11,00 zł

9,00 zł

 

Na koniec należy dodać, że zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji przez Mieszkańców i firmy. Każdy, indywidualnie otrzyma informację o wysokości opłaty na podstawie złożonej wcześniej deklaracji.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //