Nowy album „Madonny ziemi rodzinnej św. Jana Pawła II”

DSCN0174

23 listopada 2019 r. odbyło się w Spytkowicach spotkanie promocyjne nowej publikacji wydanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach pt.: „Madonny ziemi rodzinnej św. Jana Pawła II”.

Album przedstawia większość ośrodków kultu maryjnego z obszaru powiatu wadowickiego. Staraliśmy się ukazać historię, piękno sakralne, a także wymiar duchowy. Publikację wzbogacają barwne fotografie, które prezentują różnorodność sposobów przedstawiania Najświętszej Maryi Panny oraz cały podziw i oddanie ludu Bożego dla swojej Królowej.

- W mojej ocenie to jedno z najważniejszych wydarzeń wydawniczych w powiecie wadowickim w ciągu ostatnich lat. W zalewie profanacji tego co święte i chrześcijańskie, pokazujemy jak ważna jest pielęgnacja naszych tradycyjnych wartości, tego co nazywamy europejską kulturą i chrześcijańskim dziedzictwem.Ponad 200 osób uczestniczących w promocji albumu jest tego najlepszym dowodem. Cieszę się, że mogłem dołożyć do tego swoją małą cegiełkę - komentuje Wójt Gminy Mariusz Krystian.

Publikacja nie powstałby bez życzliwości i pomocy wielu ludzi dobrej woli. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do współtwórców albumu, bez których ofiarnej, kilkumiesięcznej pracy, nie udałoby się stworzyć naszej publikacji:

  • autora albumu pana Józefa Łasaka, za możliwość stworzenia i wydania albumu,
  • współautorów: pana Pawła Kubaszewskiego i pana Mariusza Krystiana Wójta Gminy Spytkowice, za nieocenioną pomoc w tworzeniu publikacji,
  • panu Pawłowi Kostce, fotografowi, za wykonanie zdjęć,
  • pani Renaty Marek, naszej niezastąpionej korektorki tekstów,
  • Drukarni i Wydawnictwa Grafikon, za szczególne zaangażowanie wspaniałych grafików i pracowników drukarni,
  • ks. prof. dra hab. Jana Szczepaniaka za cenny wykład i prezentację multimedialną „Najświętsza Maryja Panna w dziejach narodu polskiego” przedstawioną w czasie spotkania promocyjnego.

Słowa podziękowania kieruję również do opiekunów obiektów sakralnych istniejących na terenie ziemi wadowickiej oraz do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób pomogły w powstaniu tej wartościowej publikacji.

Alicja Kolasa, dyrektor GBP

 

[g=Promocja-albumu-Madonny]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup