Nowy album „Madonny ziemi rodzinnej św. Jana Pawła II”

DSCN0174

23 listopada 2019 r. odbyło się w Spytkowicach spotkanie promocyjne nowej publikacji wydanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach pt.: „Madonny ziemi rodzinnej św. Jana Pawła II”.

Album przedstawia większość ośrodków kultu maryjnego z obszaru powiatu wadowickiego. Staraliśmy się ukazać historię, piękno sakralne, a także wymiar duchowy. Publikację wzbogacają barwne fotografie, które prezentują różnorodność sposobów przedstawiania Najświętszej Maryi Panny oraz cały podziw i oddanie ludu Bożego dla swojej Królowej.

- W mojej ocenie to jedno z najważniejszych wydarzeń wydawniczych w powiecie wadowickim w ciągu ostatnich lat. W zalewie profanacji tego co święte i chrześcijańskie, pokazujemy jak ważna jest pielęgnacja naszych tradycyjnych wartości, tego co nazywamy europejską kulturą i chrześcijańskim dziedzictwem.Ponad 200 osób uczestniczących w promocji albumu jest tego najlepszym dowodem. Cieszę się, że mogłem dołożyć do tego swoją małą cegiełkę - komentuje Wójt Gminy Mariusz Krystian.

Publikacja nie powstałby bez życzliwości i pomocy wielu ludzi dobrej woli. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do współtwórców albumu, bez których ofiarnej, kilkumiesięcznej pracy, nie udałoby się stworzyć naszej publikacji:

  • autora albumu pana Józefa Łasaka, za możliwość stworzenia i wydania albumu,
  • współautorów: pana Pawła Kubaszewskiego i pana Mariusza Krystiana Wójta Gminy Spytkowice, za nieocenioną pomoc w tworzeniu publikacji,
  • panu Pawłowi Kostce, fotografowi, za wykonanie zdjęć,
  • pani Renaty Marek, naszej niezastąpionej korektorki tekstów,
  • Drukarni i Wydawnictwa Grafikon, za szczególne zaangażowanie wspaniałych grafików i pracowników drukarni,
  • ks. prof. dra hab. Jana Szczepaniaka za cenny wykład i prezentację multimedialną „Najświętsza Maryja Panna w dziejach narodu polskiego” przedstawioną w czasie spotkania promocyjnego.

Słowa podziękowania kieruję również do opiekunów obiektów sakralnych istniejących na terenie ziemi wadowickiej oraz do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób pomogły w powstaniu tej wartościowej publikacji.

Alicja Kolasa, dyrektor GBP

 

[g=Promocja-albumu-Madonny]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //