Obchody Święta Niepodległości w gminie Spytkowice

45

Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych dla każdego Polaka. Obchodzimy go corocznie 11 listopada, dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli. Również Gmina Spytkowice co roku włącza się w obchody tego historycznego wydarzenia. W 2011 roku zmieniła się formuła tych obchodów i od tego momentu gminne uroczystości odbywają się dokładnie w dniu 11 listopada. W tym roku uroczystości miały szczególny charakter, albowiem połączone były z otwarciem przebudowanej i wyremontowanej sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach.

Gminne obchody narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny oraz złożenia kwiatów pod krzyżem upamiętniającym tragiczną śmierć księdza Franciszka Paciorka. Ksiądz Paciorek urodził się 6 września 1914 roku w Radziszowie koło Skawiny. W 1932 roku, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. W 1937 roku ukończył studia teologiczne z tytułem magistra. Jako wikariusz - katecheta został skierowany do Zawoi, gdzie pracował do września 1939 roku. Następnie został przeniesiony do parafii w Spytkowicach. Po pięciu latach kapłaństwa, 22 czerwca 1942 roku, został aresztowany przez Gestapo za pomoc udzieloną więźniowi zbiegłemu z obozu koncentracyjnego Auschwitz i osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie, skąd 8 stycznia 1943 roku został przewieziony do obozu w Oświęcimiu. Tam 5 marca 1943 roku zginął z rąk hitlerowców.

Po liturgii biało-czerwony korowód udał się na plac przy Domu Strażaka w Spytkowicach, gdzie przy dźwiękach hymnu narodowego odegranego przez Gminną Orkiestrę Dętą z Ryczowa i odśpiewanego przez wszystkich zgromadzonych, dokonano wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Dalsza część uroczystości miała miejsce w Wiejskim Domu Kultury. Oficjalnego otwarcia sali i symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski, Sołtys wsi Spytkowice Helena Mamoń, Dyrektor GOK w Spytkowicach Ewa Byrska oraz Kierownik Referatu Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Urzędzie Gminy w Spytkowicach Marek Opyrchał. Wyremontowane pomieszczenia poświęcił proboszcz parafii w Spytkowicach ks. Józef Piwowarski.

Po oficjalnym powitaniu przybyłych gości, głos zabrał Wójt Gminy Mariusz Krystian, który mówił: „Dziś, jak i również od wielu lat, na dzień 11 listopada przygotowujemy znaczącą uroczystość i rezerwujemy na tę okazję znaczące wydarzenie. Nie inaczej jest również w tym roku. Tym wydarzeniem jest otwarcie tej sali, sali Wiejskiego Domu Kultury w Urzędzie Gminy w Spytkowicach. To, oprócz stypendiów, wydarzenie bez precedensu, ponieważ kolejny element życia naszej wspólnoty samorządowej, kultury, wznosimy na nowy, lepszy poziom. Ten remont, Szanowni Państwo, jak każda duża inwestycja nie był sprawą łatwą. Dwukrotnie ogłaszaliśmy przetarg, koszt tej inwestycji wzrósł o ponad 50%, ale wspólną decyzją; moją oraz Rady Gminy, zdecydowaliśmy się te koszty ponieść, aby móc widzieć to, co widzimy w dniu dzisiejszym. Mamy wiele potrzeb. Po realizacji wielu z nich przyszedł czas na kulturę i przyszedł czas na to, aby w naszej gminie była w końcu sala widowiskowo-teatralna godna XXI wieku, godna dzisiejszych czasów tych, w których żyjemy”.

Kolejnym punktem programu był koncert „O! Radosna Niepodległości” w wykonaniu Joanny Trafas (sopran i słowo wiążące), Stanisława Dudy (baryton), Emilii Bernackiej (fortepian), kwartetu smyczkowego ARCHI oraz gościnnie Duszana Korczakowskiego (kontrabas). Z uwagi na 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki, rok 2019 został ogłoszony Rokiem Moniuszkowskim. W związku z tym w repertuarze zespołu znalazły się w szczególności utwory autorstwa tego artysty. Ponadto muzycy wykonali bardzo dobrze znanego "Poloneza" Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz, a także utwór „Rajski Ptak” z operetki Diabelski Młyn Ludomira Różyckiego. Występ muzyków przyjęty został owacyjnymi brawami. Gala „O! Radosna Niepodległości” zakończyła pierwszą część obchodów Święta Niepodległości. O drugiej części, czyli uroczystej sesji Rady Gminy, w trakcie której uczniowie z terenu naszej gminy odebrali nagrody za sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych, piszemy w oddzielnym artykule.

 

[g=Swieto-Niepodleglosci-2019=9]

 

foto galeria

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //