Odbiór drogi gminnej ul. Spokojnej w Ryczowie

12

Stan dróg na terenie gminy Spytkowice z roku na rok cieszy coraz bardziej. W ciągu ostatnich lat w naszej gminie zostało wyremontowanych ponad 40 km dróg. Rok 2018 nie różni się w tym aspekcie od poprzednich, dlatego też, od przełomu sierpnia i września, na drogach gminnych trwają prace modernizacyjne.

19 września br. oficjalnie odebraliśmy przebudowaną ul. Spokojną w Ryczowie. W wydarzeniu udział wzięli Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, przedstawiciele Urzędu Gminy oraz przedstawiciele Wykonawcy. Inwestycja polegała na zmianie stanu technicznego drogi oraz poprawie bezpieczeństwa w tym rejonie sołectwa Ryczów (od skrzyżowania z DK nr 44 w kierunku przysiółka Łęg) poprzez modernizację nawierzchni jezdni o długości 620 m i szerokości maksymalnej 3 m, przebudowę istniejących zjazdów, budowę pobocza, odmulenie dna rowu oraz regulację wysokościową studzienek infrastruktury technicznej. Częściowo uległ zmianie sposób ujęcia wód opadowych (zastosowano korytka muldowe, kolejowe oraz studzienkę wpadową), co spowoduje, że wody opadowe zostaną zagospodarowane w granicy istniejącego pasa drogowego.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 328 tysięcy złotych i została wykonana przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG-BUD z siedzibą w Spytkowicach. Nadzór nad realizacją prac prowadził Referat Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy w Spytkowicach. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, z którego pozyskaliśmy ponad 250 tysięcy złotych dofinansowania.

 

[g=Odbior-spokojna-ryczow]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //