Ostatnia Sesja Rady Gminy Spytkowice kadencji 2014-2018

18

11 listopada 2018 roku, w dzień 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Rada Gminy Spytkowice kadencji 2014-2018 spotkała się po raz ostatni. Obrady odbyły się w trakcie gminnego świętowania tego historycznego wydarzenia, stąd też miały charakter uroczysty. Najważniejszym jej punktem było wręczenie stypendiów uczniom, którzy odnieśli znaczące sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe w roku szkolnym 2017/2018, o czym piszemy w oddzielnym artykule.

Zanim jednak do tego doszło Rada Gminy, na wniosek Wójta, przyjęła uchwałę w sprawie Gminnego Programu Pomocy Rodzinie. Jego celem jest długofalowe działanie samorządu Gminy Spytkowice wspierające Rodzinę odpowiednimi instrumentami sprzyjającymi do jej powstania, prawidłowego rozwoju i wypełniania przez nią ważnych społecznie zadań. Program obejmuje osoby w różnym wieku i stanie zdrowia. Radni, podejmując uchwałę, przyznali jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie oraz świadczenie pieniężne dla każdej osoby niesamodzielnej niezależnie od wieku, która w wyniku utraty niezależności fizycznej lub umysłowej w następstwie wad wrodzonych, chorób lub urazów, nie może zaspakajać swoich podstawowych potrzeb życiowych i wymaga stałej opieki osoby drugiej. Ponadto pomoc otrzymają seniorzy, którzy świętować będą jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, a także osoby obłożnie i przewlekle chore, które nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebują systematycznej opieki w warunkach domowych. Uzasadniając konieczność podjęcia uchwały Wójt mówił: „Naszą tradycją jest, że Rada Gminy 11 listopada podejmuje uchwały, które mają swoje doniosłe znaczenie w życiu naszej społeczności i tak też jest w tym roku, ponieważ chcemy w uchwale dotyczącej Gminnego Programu Pomocy Rodzinie uwzględnić i usystematyzować wszystkie działania, które gmina Spytkowice, celem pomocy rodzinie, podejmowała przez wiele lat”.

Ważnym punktem Sesji było również wręczenie podziękowań od Wójta Gminy dla Radnych Rady Gminy kadencji 2014-2018 oraz przekazanie Raportu podsumowującego pracę naszego samorządu. Dziękując Radnym, Wójt Gminy podkreślił: „Chciałem bardzo serdecznie podziękować Radzie Gminy Spytkowice mijającej kadencji za współpracę. Sztuką jest różnić się pięknie i myślę, że przez te cztery lata tak to właśnie wyglądało. Dyskusje na komisjach, często długie, przekładały się na najczęściej jednogłośne przyjmowanie uchwał na Sesjach Rady Gminy. Ta Rada nie ma się czego wstydzić. Kończycie Państwo tę kadencję z podniesionym czołem. Jako Wójt chcę każdemu z Was podziękować, ponieważ jestem dumny z tego, że mogłem z Wami współpracować”.

 

[g=XLIII-sesja-rady-gminy]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //