Pierwsza po wakacjach sesja Rady Gminy

12

Za nami pierwsza powakacyjna sesja Rady Gminy Spytkowice. Sesja, z racji dwumiesięcznej przerwy, obfitowała w wiele istotnych tematów.

Na początku jednak informację o działalności i funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy. Wójt poinformował m.in. o spotkaniu z Zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe w Krakowie dotyczącym realizowanych oraz planowanych do realizacji prac w ciągu linii kolejowej nr 94 ze szczególnym uwzględnieniem wiaduktu kolejowego nad ul. Zamkową w Spytkowicach oraz przystanków kolejowych na terenie gminy. Ponadto poinformował, że gmina Spytkowice, po dwóch latach starań Wójta, uzyskała zgodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie projektu przebudowy skrzyżowań tj. skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Krakowską w Spytkowicach oraz ul. Widokowej z ul. Zatorską w Półwsi. Celem przebudowy jest oczywiście poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców oraz pozostałych użytkowników tych dróg. Wójt dodał, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych gmina Spytkowice otrzymała wsparcie finansowe na remont nawierzchni ul. Starowiejskiej oraz ul. Słonecznej w Spytkowicach. Wójt podziękował również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację XXI Dożynek Województwa Małopolskiego. Jak zaznaczył, przygotowanie uroczystości zostało zauważone i wzorowo ocenione przez przybyłych do naszej gminy gości.

Następnie Radni pochylili się nad uchwałami m.in. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Spytkowice, udzielenia dotacji na realizację zadania pn. „Kompleksowa konserwacja kaplicy grobowej rodziny Drohojowskich z 1861 roku na cmentarzu parafialnym w Ryczowie”, a także określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Rada Gminy w czasie obrad podjęła również uchwałę dotyczącą Zakładu Usług Komunalnych. Swoją decyzją zapoczątkowali proces przekształcenia Zakładu w referat Urzędu Gminy, co w perspektywie czasu, przy obecnym stanie osobowym i sprzętowym, pozwoli wyspecjalizować Zakład w konkretnych obszarach jego działalności tj. m.in. w zakresie prowadzenia gospodarki śmieciowej oraz utrzymania cmentarzy komunalnych.

[g=VIII-sesja]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //