„Pierwsze czytanki dla…” także w gminie Spytkowice

10

W październiku Instytut Książki rozpoczął pilotaż projektu pn. „Mała książka - wielki człowiek” skierowany do wszystkich uczniów pierwszych klas szkół podstawowych w Małopolsce. Oczywiście wśród biorących udział w projekcie nie mogło zabraknąć szkół z terenu gminy Spytkowice. Dla pierwszoklasistów przygotowano antologię „Pierwsze czytanki dla…” – starannie dobrany wybór utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, w którym znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W publikacji znajdują są również teksty innych znanych autorów literatury dziecięcej tj. m.in.: Liliany Bardijewskiej, Zofii Staneckiej, Michała Rusinka, Agnieszki Frączek, Jana Twardowskiego i Grzegorza Kasdepke. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.

Celem programu „Mała książka -wielki człowiek” jest systemowa poprawa stanu czytelnictwa w  Polsce poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz kształtowania nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat. Projekt ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek, które dzisiaj, poza udostępnianiem księgozbiorów, pełnią również funkcję nowoczesnych centrów kultury.

 

[g=Pierwsze-czytanki-dla]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup