Pierwszy krok w kierunku utworzenia Domu Seniora

DSC 3893

Polityka senioralna z uwagi na proces starzenia się społeczeństwa spowodowany wydłużaniem się trwania życia oraz niskim poziomem dzietności to obecnie istotny punkt w działalności naszego samorządu. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest podjęta na ostatniej sesji Rady Gminy uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów. Budynek zlokalizowany w Bachowicach ma stać się głównym miejscem realizacji inwestycji w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach planowanej na 2021 rok inwestycji gmina Spytkowice planuje przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych, a także zakup niezbędnego wyposażenia do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obiektu, który w zamyśle ma służyć wsparciu Seniorów oraz zwiększeniu ich aktywności w życiu społecznym. W ramach funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Seniorom udostępniona zostanie infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie przez nich wolnego czasu, a także będą mieć oni możliwość zaangażowania się w działania na rzecz środowiska lokalnego.

Ponadto Radni pochylili się nad projektami uchwał w sprawie m.in.:

  • zmian budżetu i uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  • ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Spytkowice,
  • zasad najmu nieruchomości oraz ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne gminy,
  • wyrażenia zgody na zbycie i dzierżawę nieruchomości.

Miniona sesja była również doskonałą okazją do oficjalnego powitania Krzysztofa Cichonia, który w ostatnim czasie objął stanowisko Sekretarza gminy Spytkowice. Następnie Wójt Gminy złożył na ręce podkom. Mirosława Rzońcy podziękowanie w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Kierownika Posterunku Policji w Spytkowicach za pełną zaangażowania pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców gminy. Jego obowiązki przejął asp. Paweł Rajda.

Panu Sekretarzowi oraz Panu Kierownikowi życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

[g=XVI-Sesja-Rady-Gminy]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //