Plan inwestycyjny bez zmian

1

Pomimo pewnych ograniczeń związanych z trwającą sytuacją epidemiczną istotnym zmianom nie ulega program prac inwestycyjnych zaplanowanych na rok bieżący. 7 maja Wójt Gminy Mariusz Krystian podpisał umowy wykonawcze na realizację niżej wymienionych inwestycji:

  • II etap rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej nr 2 w Spytkowicach na potrzeby utworzenia żłobka wraz z zapleczem sanitarnym - w ramach zadania przewiduje się wykonanie robót instalacyjnych, robót budowlanych w zakresie m.in. wykonania izolacji przeciwwilgociowej, wykonania posadzek, montażu paneli podłogowych i wyposażenia, a także ocieplenie ścian, wykonanie elewacji oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Inwestycję prowadzić będzie P.P.H.U. „Porębski” ze Świniarska.
  • Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych na wodę pitną w Ryczowie - inwestycja polegać będzie na budowie zbiorników wyrównawczych wody pitnej wraz z budową ogrodzenia oraz rurociągów, kanalizacji deszczowej, a także wszelkich niezbędnych instalacji. Zadanie wykona przedsiębiorstwo INSTALBUD z Łapanowa.

Rok 2020 to także kolejne inwestycje w sferę kulturalną. Tym razem generalny remont czeka mocno zniszczone już pomieszczenia Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie. Stosowną umowę w tym zakresie podpisała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach Ewa Byrska. Prace, które wykona Firma Usługowo-Remontowo-Budowlana Andrzej Szymula z Łączan, polegać będą m.in. na remoncie ścian działowych, wykonaniu nowych tynków i okładzin, wykonaniu posadzek i parkietu, niezbędnej wymianie instalacji, a także montażu wyposażenia audio-wideo.

Łączna wartość parafowanych umów to kwota 3,8 mln złotych. Warto podkreślić, że dzięki ciągłej aktywności naszego samorządu w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, każda z powyższych inwestycji jest dofinansowana z funduszy zewnętrznych m.in. z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”. Całkowita kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 1,8 mln złotych!

 

[g=Plan-inwestycyjny-bez-zmian]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //