Podsumowanie pierwszego półrocza aktywności sołtysów

2

Co roku, w okresie wakacyjnym, podsumowujemy prace, które wykonują sołtysi dysponujący środkami finansowymi w ramach tzw. rezerwy sołeckiej. Rezerwa sołecka to część budżetu gminy, którą rozporządzają według własnego uznania, realizując tym samym najpilniejsze potrzeby swoich Mieszkańców.

W Spytkowicach wyremontowano końcowy fragment ul. Kanada, która stanowi w swojej dalszej części drogę dojazdową do pól, a także tzw. drogę „za Zamkiem”. Dzięki funduszom z rezerwy sołeckiej utwardzono także parking przy ul. Zamkowej. Część środków została wydatkowana na zakup wyrobów betonowych tj. korytek trapezowych i płyt jumbo. Dzięki temu udało się uporządkować i udrożnić rowy przy ul. Nad Kanałem, ul. Podwale, ul. Czarnowiejskiej oraz ul. Górki. Warto zaznaczyć, że bardzo często montaż takich elementów odbywa się przy pomocy samych Mieszkańców. Ponadto Pani Sołtys przekazała fundusze na działalność LKS Astra, OSP Spytkowice oraz organizację zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka. W najbliższym czasie planowany jest m.in. remont drogi rolniczej łączącej ul. Wiślaną w Spytkowicach z ul. Nadwiślańską w Lipowej oraz naprawę drogi dojazdowej do posesji przy ul. Nad Kanałem.

W Ryczowie część środków została wydatkowana na poprawienie stanu linii komunikacyjnych. Wyremontowano m.in. drogę dojazdową do posesji przy ul. Krakowskiej. Celem utrzymania porządku na terenie sołectwa zakupiono także kosę spalinową oraz sfinansowano remont starej. Spora część rezerwy została przekazana na funkcjonowanie organizacji społecznych działających na rzecz Mieszkańców wsi. W najbliższych planach Sołtysa pozostaje utwardzenie placu przy budynku ZSP, wyrównanie dzikiego boiska na Chałupkach, gdzie już zostały zakupione siatki na bramki, a także remonty dróg na terenie sołectwa.

W Bachowicach Sołtys skupił się na remoncie dróg lokalnych. Blisko 30 tysięcy złotych zostało przekazane na zakup korytek betonowych i rur PCV, kruszywa oraz frezu asfaltowego. W ten sposób utwardzono m.in. cały odcinek ul. Herbowej. Część rezerwy sołeckiej wydatkowano na pomoc klubowi sportowemu LKS Borowik Bachowice oraz organizację przez ZSP Bachowice festynu rodzinnego.

Rad Sołecka wsi Miejsce dofinansowała zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej. Ponadto fundusze zostały przekazane m.in. na organizację zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka, dnia otwartego OSP Miejsce, a także Dnia Sołectwa Miejsce. W najbliższym czasie planowana jest wymiana zniszczonych tablic ogłoszeń oraz modernizacja przepustów.

Sołtys Półwsi zadbał w szczególności o wykonanie remontu odwodnienia ul. Kolejowej w Półwsi. Ponadto środki zostały przekazane na wsparcie klubu sportowego WKS Victoria oraz naprawę kosy spalinowej. W planach Sołtysa pozostaje m.in. remont odwodnienia ul. Górnej.

Nie sposób w tym miejscu opisać wszystkie osiągnięcia sołtysów. Warto podkreślić, że ich aktywność to nie tylko praca, którą widać. Bardzo duże znaczenie ma również współpraca z organizacjami społecznymi, o której wspominamy także w niniejszym tekście, a która w każdym sołectwie stoi na bardzo wysokim poziomie. O szerokim zakresie prowadzonych prac świadczy ich wartość, która na chwilę obecną przekroczyła 144 tysięcy złotych.

 

[g=Prace-soltysow-lipiec-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //