Polak, Słowak, dwa bratanki… - szczegóły współpracy gminy Spytkowice z gminą Divinka

14

„Ten fantastyczny wyjazd musimy jeszcze kiedyś powtórzyć” - tak pobyt w Divince komentuje młodzież biorąca udział w Dniu Turystyki zorganizowanym przez naszych partnerów ze Słowacji. Gmina Divinka to samorząd, z którym gmina Spytkowice współpracuje od kilku lat, realizując m.in. zakończony z końcem lutego mikroprojekt pn. „Zwiększamy atrakcyjność pogranicza” w ramach Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.

W ramach wspomnianego projektu, obie gminy zorganizowały cztery przedsięwzięcia prowadzące do zacieśnienia wzajemnej współpracy. Dzięki temu mieliśmy okazję gościć naszych południowych sąsiadów podczas Gminnego Dnia Dziecka w Ryczowie oraz Dożynek Gminnych w Spytkowicach w 2018 roku, natomiast gmina Divinka przyjęła naszych Mieszkańców podczas 6. edycji pikniku „Staroslovanska Divinka”, w trakcie którego uroczyście otworzono wieżę widokową oraz prezentowano zwyczaje, tradycje i folklor lokalny, a także w ramach Dnia Turystyki, podczas którego uczniowie szkół z terenu gminy Spytkowice mogli m.in. przejść turystyczną trasą edukacyjną oraz zwiedzić XIII-wieczny zamek Budatin znajdujący się w Żylinie.

Głównym celem projektu, który trwał przez ostatnie 18 miesięcy, było zachowanie tradycji, zwyczajów oraz ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a także odnowa zabytków narodowych poprzez renowację czterech kapliczek przydrożnych z polskiej strony projektu oraz budowę wieży widokowej po stronie słowackiej. Prowadzone działania miały za zadanie poprawę infrastruktury lokalnej, zwiększenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży kultywowaniem tradycji regionalnych oraz poszerzenie oferty turystycznej partnerów z wykorzystaniem elementów tych tradycji, a także stworzenie klimatu do nawiązywania kolejnych współpracy pomiędzy gminami w celu realizacji kolejnych projektów infrastrukturalnych i kulturalnych.

Całkowita wartość projektu „Zwiększamy atrakcyjność pogranicza” to kwota 122 tysiące euro. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu obu samorządów oraz stowarzyszenia „Region Beskidy” udało się na ten cel pozyskać blisko 100 tysięcy euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do fotogalerii podsumowującej zakończony projekt.

 

[g=Podsumowanie-projekt-Polska-Slowacja-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //