Ponad 26,6 mln złotych z polityki spójności w gminie Spytkowice

Fundusze unijne

Według Głównego Urzędu Statystycznego, ponad 186 mld 393 mln zł wyniosła w połowie 2018 r. wartość umów (lub decyzji) o dofinansowanie projektów realizowanych na terenie polskich gmin, w tym również miast na prawach powiatu. Chodzi tutaj o fundusze ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak PO Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa. W zestawieniu nie wzięto pod uwagę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i PO RYBY.

Łącznie zestawienie dotyczące perspektywy unijnej 2014-2020 obejmuje wszystkie samorządy gminne co oznacza, że nie mogło w nim zabraknąć również gminy Spytkowice. I w tym miejscu należy zaznaczyć, że dane dotyczące naszej gminy, prezentowane końcem lutego przez lokalne portale nie były prawdziwe, albowiem ich przedstawiciele nie zadali sobie wystarczająco trudu, aby sprawdzić, która wartość odpowiada naszemu samorządowi, a która naszej „imienniczce” z powiatu nowotarskiego. Nam udało się te informacje zweryfikować i okazało się, że na terenie naszej gminy zrealizowaliśmy projekty unijne z polityki spójności na łączną kwotę ponad 26,6 mln złotych! Daje nam pozycję lidera wśród gmin wiejskich powiatu wadowickiego. Czołowe miejsca w rankingu zajęły Wadowice, Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska czyli gminy miejsko-wiejskie, które, co oczywiste, posiadają zdecydowanie większe możliwości w kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych. Poniżej w tabeli prezentujemy pięć najlepszych wyników naszego powiatu.

Lp.

Gmina

Wartość projektów

Wartość projektów
w przeliczeniu na mieszkańca

1.

Wadowice

172 356 439,88 zł

4 543,71 zł

2.

Andrychów

124 915 369,30 zł

2 849,74 zł

3.

Kalwaria Zebrzydowska

80 450 036,96 zł

4 012,07 zł

4.

Spytkowice

26 641 941,51 zł

2 585,59 zł

5.

Stryszów

14 511 862,59 zł

2 114,51 zł

 

Wśród projektów realizowanych przez gminę Spytkowice w ramach polityki spójności można wyróżnić m.in. kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Spytkowicach, Ryczowie i Bachowicach, a także projekty związane z ograniczeniem poziomu niskiej emisji czyli dofinansowanie wymiany nieekologicznych kotłów grzewczych na terenie całej gminy. Tylko na realizację tych dwóch działań gmina Spytkowice pozyskała prawie 6,5 mln złotych.

W aktualnej perspektywie finansowej (2014-2020) Polska zainwestuje w ramach środków z polityki spójności 82,5 mld euro. Jest to najwięcej spośród państw członkowskich UE.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //