Pozwolenia na budowę boisk wielofunkcyjnych

herb

Czerwiec przyniósł nam dobre wieści w temacie budowy nowych boisk wielofunkcyjnych w naszej gminie. Gmina Spytkowice posiada już prawomocne pozwolenia na budowę obiektów przy ul. Szkolnej i ul. Wiślanej w Spytkowicach oraz ul. Floriana w Miejscu.

Do tej pory tego typu obiekt powstał w Ryczowie, jednak oczywistym było, że Mieszkańcy pozostałych sołectw, również widzieliby podobne miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu w swoich miejscowościach. Z tymi oczekiwaniami postanowił zmierzyć się Wójt Gminy, który podjął działania zmierzające do budowy boisk wielofunkcyjnych w innych częściach gminy.

„Prace należało rozpocząć od wyłonienia firmy odpowiedzialnej za wykonanie projektów budowlanych, a następnie złożyć wniosek o jego zatwierdzenie. Przygotowano również dokumenty konieczne do uzyskania dofinansowania na realizację tej inwestycji. Wszakże niejednokrotnie przekonaliśmy się jak ważne w procesie inwestycyjnym jest pozyskanie środków zewnętrznych. W tej sprawie mogę pochwalić się sukcesem, ponieważ obiekt przy szkole w Spytkowicach-Przewozie takie dofinansowanie właśnie uzyskał” - komentuje sprawę Wójt Gminy Mariusz Krystian.

Przypomnijmy, że projekt budowlany zakłada powstanie boisk m.in. do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, kortu tenisowego, bieżni, siłowni zewnętrznej, oświetlenia i małej architektury. Oczywiście każde z wymienionych miejsc zostanie wyposażone w sprzęt sportowy.

Realizacja pierwszego z projektów powinna rozpocząć się w przyszłym roku. Z pewnością decydować o tym będzie pozyskanie kolejnych zewnętrznych funduszy, o które Wójt Gminy zamierza wystąpić.

 

[g=Boiska-wielofunkcyjne-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup