Przedszkolaki z ZSP w Spytkowicach uczą patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.

11..jpg

        Rok 2018 jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
        Po rozbiorach i ponad 120 latach niewoli wolna Polska wróciła na mapę świata, narodziła
się na nowo. Upamiętnienie tego wydarzenia jest wspólnym zadaniem nas wszystkich, także najmłodszych mieszkańców naszej małej Ojczyzny – Gminy Spytkowice. Uroczystość przygotowana przez dzieci, to także odpowiedź na apel Władz Gminy Spytkowice, które postanowiły aktywnie włączyć Gminę i jej Mieszkańców w to wielkie narodowe święto m.in. przez cykl wydarzeń, inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych związanych z Jubileuszem Stulecia Odzyskania Niepodległości.

     Dnia 27.04.2018r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Spytkowicach odbyła się patriotyczna uroczystość zatytułowana „Polska – moja ojczyzna” przygotowana przez przedszkolaków. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji, poznanie symboli narodowych naszego kraju oraz uczczenie Święta Flagi.  Apel rozpoczął się uroczystym odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Następnie  prowadzący z klasy VI zaprosili wszystkich licznie przybyłych gości na część oficjalną - program artystyczny przedszkolaków, przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń. Dzieci z powagą recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Atmosfera była podniosła, ale zarazem bardzo radosna. Występ przedszkolaków, ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony został gromkimi brawami. Występy umilił piękny śpiew uczennic z klasy VI, które zaprezentowały patriotyczne piosenki. Na zakończenie, trzymając w ręce flagi narodowe wszyscy razem zaśpiewali piosenkę „Jestem Polakiem”. Całą uroczystość z wielkim zainteresowaniem i w skupieniu obejrzeli i wysłuchali uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście - Pan Mariusz Krystian – Wójt Gminy Spytkowice, Pan Jerzy Piórowski – Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice, Pani Ewa Byrska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach.

    Słowa uznania należy skierować, również w stronę rodziców, którzy przygotowali dla wszystkich gości słodki poczęstunek w barwach narodowych - smaczne muffiny i ciasteczka.

    Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie nagród laureatom Gminnego konkursu plastycznego pt. „Tradycje ludowe Gminy Spytkowice”  zorganizowanego przez Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Spytkowicach pod honorowym patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach.

      Na koniec uroczystości głos zabrała Dyrektor szkoły Pani Maria Mróz, która podziękowała nauczycielom i młodym aktorom za przygotowanie uroczystości będącej dla całej społeczności szkolnej wspaniałą lekcją patriotyzmu.

 [g=Przedszkolaki-Zsp-Spytkowice]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup