Rada Gminy uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2

Tematem przewodnim V Sesji Rady Gminy Spytkowice było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice. Studium to dokument sporządzony dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Informuje o potencjalnym przeznaczeniu gruntów w przyszłości, jednak nie determinuje on ostatecznie ich przeznaczenia. Jego utworzenie jest najważniejszym etapem koniecznym do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zanim jednak Radni pochylili się nad tą uchwałą, informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy Mariusz Krystian. Wójt poinformował m.in. o spotkaniu dotyczącym Programu „Mosty dla Regionów”, na temat planu budowy mostu przez rzekę Wisłę, łączącego gminę Spytkowice z gminą Alwernia. W spotkaniu brali udział przedstawiciele gmin: Spytkowice, Zator, Babice i Alwernia oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Wójt zaznaczył, że nasza gmina jest za budową mostu, ale w nowym układzie drogowym. Wójt przypomniał o uroczystym spotkaniu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie z rąk Wicepremier Beaty Szydło, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego i Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika odebrał promesę na remont pięciu dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dodał również, że gmina Spytkowice uzyskała pozwolenie na budowę żłobka przy SP nr 2 w Spytkowicach.

W dalszej części obrad Radni rozpatrzyli uchwały w sprawie m.in.: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach za rok 2018, przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Spytkowice, wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach, czy wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości położonych na terenie Gminy.

 

[g=V-Sesja-Rady-Gminy]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //