Rada Gminy uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2

Tematem przewodnim V Sesji Rady Gminy Spytkowice było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice. Studium to dokument sporządzony dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Informuje o potencjalnym przeznaczeniu gruntów w przyszłości, jednak nie determinuje on ostatecznie ich przeznaczenia. Jego utworzenie jest najważniejszym etapem koniecznym do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zanim jednak Radni pochylili się nad tą uchwałą, informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy Mariusz Krystian. Wójt poinformował m.in. o spotkaniu dotyczącym Programu „Mosty dla Regionów”, na temat planu budowy mostu przez rzekę Wisłę, łączącego gminę Spytkowice z gminą Alwernia. W spotkaniu brali udział przedstawiciele gmin: Spytkowice, Zator, Babice i Alwernia oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Wójt zaznaczył, że nasza gmina jest za budową mostu, ale w nowym układzie drogowym. Wójt przypomniał o uroczystym spotkaniu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie z rąk Wicepremier Beaty Szydło, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego i Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika odebrał promesę na remont pięciu dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dodał również, że gmina Spytkowice uzyskała pozwolenie na budowę żłobka przy SP nr 2 w Spytkowicach.

W dalszej części obrad Radni rozpatrzyli uchwały w sprawie m.in.: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach za rok 2018, przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Spytkowice, wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach, czy wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości położonych na terenie Gminy.

 

[g=V-Sesja-Rady-Gminy]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup