Radni wybrali przedstawicieli poszczególnych Komisji Rady Gminy

01

Po dniu przerwy Rada Gminy wznowiła obrady, których część została odroczona w trakcie sesji inaugurującej obecną kadencję, odbywającej się 20 listopada br. Głównym tematem dyskusji był wybór i powołanie Komisji Stałych Rady Gminy tj. Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych, a także Komisji Rewizyjnej oraz zupełnie nowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, której powstanie obligatoryjnie nakazuje samorządom ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Radni ze swojego grona wybrali również przewodniczących poszczególnych organów. Poniżej prezentujemy skład osobowy wszystkich Komisji Rady Gminy:

Komisja Budżetu i Infrastruktury:
Nowotarski Andrzej - Przewodniczący Komisji
Stańczyk Arkadiusz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Byrski Krzysztof - Członek Komisji
Chlebicki Jan - Członek Komisji
Mamoń Helena - Członek Komisji
Maślona Stanisław - Członek Komisji
Nowak Marek - Członek Komisji
Szewczyk Marian - Członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych:
Kozioł Andrzej - Przewodniczący Komisji
Przejczowski Mateusz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Gierek Krzysztof - Członek Komisji
Godek Arkadiusz - Członek Komisji
Mocniak Władysław - Członek Komisji
Piórkowski Szymon - Członek Komisji

Komisja Rewizyjna:
Byrski Krzysztof - Przewodniczący Komisji
Piórkowski Szymon - Członek Komisji
Przejczowski Mateusz - Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Mamoń Helena - Przewodnicząca Komisji
Nowotarski Andrzej - Członek Komisji
Stańczyk Arkadiusz - Członek Komisji

Przewodniczącym oraz ich zastępcom gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia w kierowaniu pracami komisji, natomiast Państwa zapraszamy do fotogalerii oraz transmisji wideo z obrad dostępnej pod poniższym linkiem.

I Sesja Rady Gminy Spytkowice - ciąg dalszy w dniu 22 listopada 2018 roku

 

[g=I-Sesja-Rady-Gminy-IIczesc-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup