Radni wybrali przedstawicieli poszczególnych Komisji Rady Gminy

01

Po dniu przerwy Rada Gminy wznowiła obrady, których część została odroczona w trakcie sesji inaugurującej obecną kadencję, odbywającej się 20 listopada br. Głównym tematem dyskusji był wybór i powołanie Komisji Stałych Rady Gminy tj. Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych, a także Komisji Rewizyjnej oraz zupełnie nowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, której powstanie obligatoryjnie nakazuje samorządom ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Radni ze swojego grona wybrali również przewodniczących poszczególnych organów. Poniżej prezentujemy skład osobowy wszystkich Komisji Rady Gminy:

Komisja Budżetu i Infrastruktury:
Nowotarski Andrzej - Przewodniczący Komisji
Stańczyk Arkadiusz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Byrski Krzysztof - Członek Komisji
Chlebicki Jan - Członek Komisji
Mamoń Helena - Członek Komisji
Maślona Stanisław - Członek Komisji
Nowak Marek - Członek Komisji
Szewczyk Marian - Członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych:
Kozioł Andrzej - Przewodniczący Komisji
Przejczowski Mateusz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Gierek Krzysztof - Członek Komisji
Godek Arkadiusz - Członek Komisji
Mocniak Władysław - Członek Komisji
Piórkowski Szymon - Członek Komisji

Komisja Rewizyjna:
Byrski Krzysztof - Przewodniczący Komisji
Piórkowski Szymon - Członek Komisji
Przejczowski Mateusz - Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Mamoń Helena - Przewodnicząca Komisji
Nowotarski Andrzej - Członek Komisji
Stańczyk Arkadiusz - Członek Komisji

Przewodniczącym oraz ich zastępcom gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia w kierowaniu pracami komisji, natomiast Państwa zapraszamy do fotogalerii oraz transmisji wideo z obrad dostępnej pod poniższym linkiem.

I Sesja Rady Gminy Spytkowice - ciąg dalszy w dniu 22 listopada 2018 roku

 

[g=I-Sesja-Rady-Gminy-IIczesc-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //