Rozbudowana siedziba OSP Bachowice

DSC03961

Działalność organizacji społecznych, w tym także ochotniczych straży pożarnych, opiera się przede wszystkim na bezinteresownej pracy ich członków. Aby jednak mogły one w pełen sposób realizować swoje zadania, potrzebują nieustannego wsparcia samorządów. Doskonale zdają sobie z tego sprawę nasze władze samorządowe na czele z wójtem Mariuszem Krystianem, corocznie przekazując na funkcjonowanie tych organizacji znaczne środki finansowe. Dzięki temu, w ostatnich latach, udało się m.in. wyremontować remizy strażackie, czy zakupić samochody bojowe.

W ostatnich dniach listopada zakończono kolejną inwestycję skierowaną do druhów-ochotników z terenu gminy Spytkowice. Przy współpracy samorządu województwa małopolskiego, gminy Spytkowice oraz druhów z OSP Bachowice rozbudowano i przebudowano Dom Strażaka w Bachowicach, ponieważ odnowiony całkiem niedawno budynek, powoli stawał się zbyt mały dla prężnie działającej jednostki.

W ramach realizacji zadania dobudowano do istniejącego obiektu pomieszczenie garażowe przeznaczone do stacjonowania samochodu pożarniczego wraz z zapleczem do przechowywania sprzętu do działań ratowniczych. Wykonano także taras widokowy i prowadzące na niego schody zewnętrzne oraz zamontowano nowe kamery monitoringu wizyjnego. Realizacja inwestycji przyczyni się do prawidłowego zabezpieczenia i ochrony posiadanego sprzętu oraz poprawy szybkości reagowania i funkcjonowania jednostki.

Całkowita wartość zadania wyniosła blisko 500 tysięcy złotych. Projekt został współfinansowany ze środków województwa małopolskiego przyznanych przez sejmik województwa w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2018”. Wartość przyznanego dofinansowania to kwota 48 tysięcy złotych.

 

[g=Odbior-Dom-Strazaka-Bachowice-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup