Rozmach inwestycyjny w gminie Spytkowice

7

Wydawać by się mogło, że okres jesienny może nie sprzyjać realizacji prac inwestycyjnych, jednak z całą pewnością nie dotyczy to gminy Spytkowice. Nasz samorząd, piastując zaszczytne miano lidera inwestycji w Małopolsce Zachodniej (pisaliśmy o tym TUTAJ), nie spoczywa na laurach i podejmuje kolejne wyzwania zmierzające do poprawy warunków życia Mieszkańców gminy.

Wśród licznie prowadzonych inwestycji w szczególności wyróżnić można trwającą od kilku miesięcy przebudowę sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach wraz z pomieszczeniami Gminnego Ośrodka Kultury. W projekcie modernizacji założono remont ścian działowych wewnętrznych, wymianę ściennej okładziny oraz stolarki wewnętrznej, remont posadzek i schodów oraz warstw podposadzkowych. Ponadto przewidziano wymianę instalacji: wodnej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i osprzętem, instalacji elektrycznej oraz instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. W trakcie inwestycji planowany jest także montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz montaż systemów audio, oświetlenia i infrastruktury scenicznej.

Kolejną z realizowanych inwestycji jest budowa strefy rekreacyjnej przy SP nr 2 w Spytkowicach. Obiekt z każdym dniem coraz bardziej nabiera ostatecznego wyglądu. Przypomnijmy, w ramach zadania przewidziano rozbudowę boiska wielofunkcyjnego oraz budowa obiektów małej architektury służących do rekreacji codziennej w miejscu publicznym, słupów oświetleniowych z instalacją elektryczną zasilającą z rozdzielnią iluminacji zewnętrznej, a także ogrodzenie boiska i wykonanie drenażu.

Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Spytkowicach w ostatnim czasie rozpoczęła się także rozbudowa budynku na potrzeby utworzenia żłobka. Umowa w tym zakresie została podpisana w połowie września. Jej przedmiotem jest wykonanie pierwszego etapu inwestycji, w ramach której powstanie budynek w stanie surowym. Ponadto wykonana zostanie instalacja sanitarna i przebudowana napowietrzna linia telekomunikacyjna. Wartość prac w ramach umowy to kwota ponad 500 tysięcy złotych.

W trakcie realizacji jest również rozbudowa budynku Domu Strażaka w Bachowicach. W ramach zadania zaplanowano dobudowę do istniejącego budynku pomieszczenia garażowego przeznaczonego do stacjonowania samochodu pożarniczego oraz przechowywania sprzętu do działań ratowniczych. Wartość całości inwestycji to blisko 500 tysięcy złotych.

Na ukończeniu jest przebudowa dróg gminnych tj. ul. Konwaliowej w Spytkowicach, ul. Spokojnej (łącznik) w Ryczowie, ul. Widokowej w Półwsi oraz ul. Lipowej w Lipowej. Mieszkańcy tych ulic już od jakiegoś czasu cieszą się z nowych nawierzchni, jednak do wykonania zostało jeszcze uzupełnienie zjazdów i poboczy oraz ostatnie prace wykończeniowe.

W ostatnim czasie rozpoczęły się także prace przy kompleksowej konserwacji kaplicy położonej na cmentarzu parafialnym w Ryczowie. Co prawda inwestorem w tym przypadku jest parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski, jednakże i w tym przypadku swoją cegiełkę do tego zadania dołożył samorząd gminny, przekazując na realizację inwestycji 100 000 zł z budżetu gminy oraz pozyskując na ten cel dofinansowanie zewnętrzne.

Co przed nami?

Końcem września Wójt Gminy Mariusz Krystian podpisał umowę na wykonanie modernizacji drogi rolniczej położonej w Spytkowicach pomiędzy ul. Brzestową a ul. Wiślaną. Zakres prac obejmuje w szczególności jej utwardzenie celem umożliwienia swobodnego dojazdu do pól. Dzięki realizacji inwestycji zmodernizowany zostanie odcinek o niebagatelnej długości ponad 1,5 km. Droga, po zakończonym remoncie, będzie mogła służyć Mieszkańcom również jako ścieżka pieszo-rowerowa.

Wśród drobniejszych inwestycji wyróżnić można zaplanowaną wymianę pokrycia dachowego na budynku sąsiadującym z Wiejskim Domem Kultury w Lipowej. W ramach zadania wykonane zostaną roboty rozbiórkowe, izolacja cieplna stropodachu oraz montaż nowego pokrycia dachowego. Ponadto zostaną wykonane obróbki blacharskie oraz zamontowane nowe orynnowanie.

Jak widać ilość realizowanych, bądź planowanych do realizacji inwestycji jest imponująca. Przez ostatnie lata zdążyliśmy się już przyzwyczaić do rozmachu inwestycyjnego naszej gminy. Warto podkreślić, że niezwykle istotnym czynnikiem w prowadzeniu takiej polityki inwestycyjnej jest umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym także środków unijnych. Co ważne, nasz samorząd potrafi to robić, czego efektem jest zauważalny rozwój gminy Spytkowice - komentuje Wójt Gminy Mariusz Krystian.

 

[g=Rozmach-inwestycyjny-pazdziernik-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //