Rozpoczyna się pierwszy etap przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach

3

19 września Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian podpisał umowę na wykonanie prac pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach na potrzeby utworzenia żłobka wraz z zapleczem sanitarnym”. Przedmiotem umowy jest wykonanie pierwszego etapu inwestycji, w ramach której powstanie budynek w stanie surowym tj. wykonane zostaną roboty ziemne, fundamenty, izolacja fundamentów, podkłady betonowe, ściany, płyta stropowa nad parterem oraz konstrukcja dachu z pokryciem. Ponadto wykonana zostanie instalacja sanitarna, a przebudowana napowietrzna linia telekomunikacyjna. Wartość prac w ramach umowy to kwota ponad 500 tysięcy złotych.

To dopiero pierwszy etap inwestycji zmierzającej do utworzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 żłobka. W ramach całego zakresu przebudowy obiektu przewidziana jest m.in. rozbudowa budynku Szkoły w kierunku północno-zachodnim, wydzielenie nowej części żłobkowej tj. sali zabaw, sali do wypoczynku oraz pomieszczeń sanitarnych, wydzielenie strefy zaplecza kuchennego, utworzenie przejścia pomiędzy budynkami oraz wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji. Realizacja tej inwestycji to kolejny punkt programu nakreślony na obecną kadencję władz naszej gminy.

 

[g=Podpisanie-umowy-zlobek-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup