Rozpoczynamy budowę strefy rekreacyjnej przy ul. Wiślanej w Spytkowicach

13

26 czerwca Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian wraz z Prezesem Zarządu Multisport Boiska Sportowe sp. z o.o. Marianem Pudełko podpisali umowę na rozbudowę i przebudowę istniejącej strefy rekreacyjnej w celu utworzenia centrum rekreacyjnego przy SP nr 2 w Spytkowicach. W ramach zadania przewiduje się rozbudowę boiska wielofunkcyjnego oraz budowę obiektów małej architektury służących do rekreacji codziennej w miejscu publicznym, słupów oświetleniowych z instalacją elektryczną zasilającą z rozdzielnią iluminacji zewnętrznej, a także ogrodzenie boiska, wykonanie drenażu oraz rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przyłącza gazowego. Strony ustaliły, że realizacja inwestycji zostanie wykonana w ciągu 80 dni od podpisania umowy. Całkowity koszt robót wyniesie 677 tysięcy złotych. Warto podkreślić, że gmina Spytkowice na tę inwestycję pozyskała dofinansowanie zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

„W działalności samorządowej jedną z najważniejszych kwestii jest odpowiedzialność za słowo i składane obietnice. (…) Po burzliwych rozmowach co do kształtu SP nr 2 w Spytkowicach po reformie oświaty, obiecałem, że zadbam o jej kształt materialny oraz organizacyjny. I tak też się dzieje. Nie rzucam słów na wiatr. Do września powstanie nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny, a w zanadrzu czeka nas rozbudowa obiektu o część przedszkolną i żłobek. Szkoła nie tylko powiększy się o nowe powierzchnie, ale wzrośnie także liczba uczących się w niej dzieci. Tylko konkrety się liczą proszę Państwa!” - komentuje Wójt Gminy Mariusz Krystian

 

[g=Budowa-strefy-Wislana]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup