Rozpoczynamy budowę strefy rekreacyjnej przy ul. Wiślanej w Spytkowicach

13

26 czerwca Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian wraz z Prezesem Zarządu Multisport Boiska Sportowe sp. z o.o. Marianem Pudełko podpisali umowę na rozbudowę i przebudowę istniejącej strefy rekreacyjnej w celu utworzenia centrum rekreacyjnego przy SP nr 2 w Spytkowicach. W ramach zadania przewiduje się rozbudowę boiska wielofunkcyjnego oraz budowę obiektów małej architektury służących do rekreacji codziennej w miejscu publicznym, słupów oświetleniowych z instalacją elektryczną zasilającą z rozdzielnią iluminacji zewnętrznej, a także ogrodzenie boiska, wykonanie drenażu oraz rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przyłącza gazowego. Strony ustaliły, że realizacja inwestycji zostanie wykonana w ciągu 80 dni od podpisania umowy. Całkowity koszt robót wyniesie 677 tysięcy złotych. Warto podkreślić, że gmina Spytkowice na tę inwestycję pozyskała dofinansowanie zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

„W działalności samorządowej jedną z najważniejszych kwestii jest odpowiedzialność za słowo i składane obietnice. (…) Po burzliwych rozmowach co do kształtu SP nr 2 w Spytkowicach po reformie oświaty, obiecałem, że zadbam o jej kształt materialny oraz organizacyjny. I tak też się dzieje. Nie rzucam słów na wiatr. Do września powstanie nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny, a w zanadrzu czeka nas rozbudowa obiektu o część przedszkolną i żłobek. Szkoła nie tylko powiększy się o nowe powierzchnie, ale wzrośnie także liczba uczących się w niej dzieci. Tylko konkrety się liczą proszę Państwa!” - komentuje Wójt Gminy Mariusz Krystian

 

[g=Budowa-strefy-Wislana]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //